CPS-studienamiddag: De aanpak van druggebruik op festivals

De aanpak van druggebruik op muziekfestivals is niet alleen een boeiend thema, het leeft vooral ook enorm hard in de praktijk. Zo stellen we vast dat iedere, bij het drugbeleid betrokken, actor een eigen kijk heeft op het fenomeen en vaak vanuit een eigen referentiekader initiatieven ontplooit. In de praktijk blijken deze initiatieven niet altijd de gewenste en verwachte impact te hebben. Beperkte samenwerking en communicatie, evenals een gebrek aan kennis over de doelstellingen en werkwijzen van andere actoren zijn hiervan belangrijke oorzaken. Vanuit het referentiekader van de politie wordt vaak ingezet op een repressieve aanpak (met daarbij het aantal inbeslagnames van drugs als belangrijke graadmeter van succes), terwijl de prioriteit voor gezondheidsdiensten ligt op het voorkomen van drugsgerelateerde gezondheidsproblemen.

Op deze studienamiddag zullen verschillende actoren (festivalorganisator, preventie, politie, parket, lokaal bestuur, medische dienst en academici) elk vanuit hun invalshoek dit fenomeen belichten.

Het themanummer: 'De aanpak van druggebruik op festivals' (Cahier Politiestudies nr. 52, uitg. Gompel & Svacina) is inbegrepen in de deelnameprijs.

Praktische info

 • Wanneer: 3 maart 2020, van 13.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 13.00 u
 • Doelgroep: Politiediensten, academici & studenten criminologie, bestuurskunde, sociologie, pol. en soc. wetenschappen, veiligheidswetenschappen, medische richtingen,…), lokale besturen, preventiediensten, festivalorganisatoren, hulpdiensten...
 • Type: Thematische vorming
 • Prijs: Let op: ENKEL PREVENTIEWERKERS schrijven in via deze pagina van VAD. Prijs deelname preventiewerkers: 50 euro (alles inbegrepen). Alle andere deelnemers moeten inschrijven via de website van het CPS (zie rubriek inschrijving).
 • Locatie: Club Ampère, Simonisstraat 21, 2018 Antwerpen; onder het Centraal station (letterlijk onder de sporen). Dus best bereikbaar met de trein. Toch met de auto? Parkeren mogelijk in parkeergarage station, Plantin en Moretuslei

Meer info

Inhoud

Dagvoorzitter: Prof. dr. Wim Hardyns, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), Universiteit Gent

13u00: Ontvangst met koffie/thee en gebak

13u30: Verwelkoming door de dagvoorzitter

13u40: Recreationeel druggebruik op festivals in Vlaanderen
Dr. Tina Van Havere, Lector Hogeschool Gent

14u10: Ecstacy en rituele interactie op dancefestivals in Nederland
Dr. Ton Nabben, Hogeschool van Amsterdam

14u40: Koffiepauze

15u00: Korte presentaties met aansluitend debat

Moderator: Jochen Schrooten

Panel:

 • Prof. dr. Tom Decorte (Instituut voor Sociaal Drugonderzoek, UGent)
 • Peter Decuypere (We love events)
 • Liesbeth Spaas (Eerste subsitituut procureur des Konings, Parket Antwerpen)
 • Prof. dr. Marc Sabbe (Spoedarts UZ Leuven)
 • Anneke Raven (burgemeester Hellendoorn, NL)
 • Jochen Schrooten (VAD)

15u00: Eerste duo: Repressie en preventie - paneldiscussie
Politie: Pascale Dereepere (federale politie BE)
Preventie: Judith Noijen, senior health officer, Jellinek (NL)

15u30: Tweede duo: Verbieden vs integrale aanpak - paneldiscussie
Verbieden van festivals: Anneke Raven (burgemeester Hellendoorn, NL)
Integrale aanpak op Reggae Geel: Johan Tackx (medeorganisator Reggae Geel BE)

15u50: Afsluitende paneldiscussie aan de hand van stellingen

16u30: Netwerkdrink


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier en vóór 28 februari 2020. Let op: enkel preventiewerkers schrijven in via deze pagina. Alle andere deelnemers moeten inschrijven via https://www.vad.be/assets/4170