Basisvorming alcohol- en drugpreventie

De redenen voor middelengebruik en de oorzaken van verslavingsproblemen zijn complex en multifactorieel. Daarom situeert de aanpak ervan zich op een continuüm van preventie, vroeginterventie, hulpverlening, schadebeperking en maatschappelijke integratie. Het voorkomen van problemen als gevolg van alcohol- en ander druggebruik (preventie) is geen nattevingerwerk. Na een inleiding in de problematiek en het interventiecontinuüm krijg je de basiskaders mee die we gebruiken in de alcohol- en drugpreventiepraktijk en verdiepen we ons in kwaliteitsvolle preventie (preventiewetenschap en kwaliteitsstandaarden). Je maakt ook kennis met het preventieaanbod voor enkele sectoren naar keuze.

Praktische info

 • Wanneer: 10 september, 17 september, 18 september, 24 september en 1 oktober 2020, telkens van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u (18 september uitzonderlijk van 9.00 u tot 18.00 u) + uitgebreide e-learning module!
 • Doelgroep: CGG-, intergemeentelijke- en lokale preventiewerkers alcohol en andere drugs & Logo-medewerkers TAD
 • Type: Basisvorming
 • Prijs: VAD-leden 168 euro/niet-leden 222 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). Je moet niet op voorhand betalen. Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met wegbeschrijving naar VAD en de factuur.
 • Aantal deelnemers: maximum 10

Meer info

Programma

We gaan van start met een gezamenlijke eerste dag voor zowel hulpverleners als preventiewerkers. Er staan onderwerpen op de agenda die relevant zijn voor de beide actoren, zodat mogelijke samenwerkingen en complementariteit in de verf worden gezet. We starten de vorming met enkele basisbegrippen en zoomen in op de beïnvloedende factoren voor middelengebruik en -problemen. Daarna staan we stil bij het interventiecontinuüm met een overzicht van het preventie- en hulpverleningslandschap.

Begeleiders: Inge Baeten, Geert Verstuyf & Gilles Geeraerts, VAD

 • Kwaliteitsvolle preventie

Deze twee dagen maken deel uit van een Europese training voor drug preventie professionals.

Deze vorming richt zich naar drug preventie professionals die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun kennis en vaardigheden omtrent preventiewetenschap, minimale kwaliteitsstandaarden en die deel willen uitmaken van een Europees netwerk.

Binnen Europa is het EUPC (European Prevention Curriculum) de hoeksteen voor het trainen van lokale, regionale en nationale ‘decision, opinion and policy-makers’ die werken rond preventie van middelengebruik. We zien namelijk nog steeds dat slecht ontworpen preventieve interventies die weinig of geen bewijs van effectiviteit hebben geïmplementeerd worden in diverse settings. De EUPC-training focust zich op de evidentie die er is en hoe deze in de (Europese) praktijk geïmplementeerd kan worden.

Deze training is interactief: zo gaan we in groep aan de slag op basis van het European Prevention Curriculum (EUPC) en instrumenten, op basis van de eigen ervaring, met onderlinge uitwisseling.

De training bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een tweedaagse verkennende module waarin alle componenten van het preventiecurriculum (EUPC) worden behandeld. Het tweede deel gaat o.b.v. e-learning dieper in op verschillende preventiedomeinen.

Deze EUPC-training kadert binnen het Europees ASAP-project (mede gefinancierd door de Europese Unie).

Begeleiders: opgeleide mastertrainers: Johan Jongbloet, HoWest • Annemie Coone, Hogent • Cynthia Deman, CGG Waas en Dender • Veerle Louwage, CGG Noord-West-Vlaanderen • Marjet Vanderstraeten, ZorGGroep Zin • Karen Vanmarcke, VAD • Jolien Moernaut, VAD.

 • 'Hoe registreren in Ginger?' (voor preventiewerkers)

Ginger is een registratieprogramma voor activiteiten die kaderen binnen alcohol- en drugpreventie in de Vlaamse Gemeenschap. VAD ontwikkelt en beheert het programma in opdracht van de Vlaamse overheid. In 1,5 uur worden de belangrijkste aandachtspunten voor registratie in Ginger voorgesteld en wordt er praktisch aan de slag gegaan met enkele casussen.

Begeleider: Johan Rosiers, VAD

 • ‘Hoe registreren, zoeken en rapporten opvragen in CIRRO?’ (voor Logo-medewerkers)

CIRRO is een registratie-, uitwisselingsprogramma voor acties die kaderen binnen de jaarlijkse operationele doelstellingen en thema’s waarbinnen de Logo’s een disseminatie- en ondersteuningsrol hebben vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Zorg en Gezondheid ontwikkelt en beheert het programma. In 1,5 uur worden de belangrijkste aandachtspunten voor registratie, opzoeken en het opvragen van rapporten in CIRRO voorgesteld en wordt er praktisch aan de slag gegaan met enkele voorbeelden.

Begeleider: Marian De Schryver, Zorg en Gezondheid

 • Speeddate met sectorverantwoordelijken naar keuze

Tijdens de speeddate (3 x 1,5 uur) kom je meer te weten over de specificiteit van de gekozen sector en het VAD-aanbod voor deze sector. We maken ruimte voor jouw vragen. Na inschrijving vragen wij naar jouw keuze van sectoren.

Ja kan 3 sectoren kiezen uit de volgende:

 • Jeugdhulpverlening
 • Jeugdwerk
 • Onderwijs
 • Welzijn
 • Eerstelijnsgezondheidszorg
 • Uitgaan/horeca
 • Sport
 • Arbeid
 • Gezinnen/opvoedingsondersteuning
 • Vroeginterventie
 • Etnisch-culturele minderheden (ECM)

Begeleiders: VAD-sectorverantwoordelijken

 • Beleidsmatig werken in de preventiepraktijk

De basismethodiek van alcohol- en drugpreventie is geïntegreerd werken aan regelgeving, educatie, begeleiding en structurele maatregelen. Tijdens deze dag krijg je de basisprincipes mee van het beleidsmatig werken, zowel binnen een sector als intersectoraal (lokaal beleid). Wat is de meerwaarde van beleidsmatig werken? Wat zijn de obstakels? En op welke manier kan je in een organisatie en op gemeentelijk niveau beleidsmatig aan de slag?

Begeleiders: David Möbius en Joyce Borremans, VAD


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 28 augustus 2020

A webform by Podio