Het uitgaansonderzoek

Trends in het uitgaansleven veranderen snel en continu, niet alleen op het vlak van muziek en hot spots maar ook op het vlak van middelengebruik. Er is dan ook behoefte aan onderzoeksgegevens die snel beschikbaar en goed onderbouwd zijn. Het uitgaansonderzoek brengt sinds 2003 een aantal aspecten van het middelengebruik in het uitgaansleven in kaart. Door het middelengebruik van het uitgaanspubliek op een systematische manier te onderzoeken, kunnen we vanuit preventie en beleid anticiperen op nieuwe trends en fenomenen.

Doel

Het doel van het uitgaansonderzoek is drieledig:

  • het voeren van exploratief onderzoek naar alcohol- en ander druggebruik en naar kenmerken van de Vlaamse (niet-)gebruikers in het uitgaansmilieu;
  • het monitoren van middelengebruik (incl. combigebruik, nieuwe producten, patronen van gebruik), kenmerken van de uitgaanders en de gebruikers onder uitgaanders, kenmerken van de uitgaansscenes en mogelijke relaties tussen de drie bovenvermelde topics;
  • anticiperen op de evolutie van trends.

Elke bevraging brengt nieuwe trends aan het licht of geeft nieuwe eye catchers aan. Wil je weten welke in het oog springende resultaten en trends het recentste uitgaansonderzoek heeft blootgelegd? Lees dan het artikel over ‘Uitgaansonderzoek 2018’.

Contact