Wijzigingen in het vervolgingsbeleid op het vlak van drugs, een vergelijking tussen de Vlaamse en de Waalse parketten.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het onderzoek is een onderdeel van een expertiserapport 'Wijzigingen in het vervolgingsbeleid op het vlak van drugs, een vergelijking tussen de Vlaamse en de Waalse parketten'. Dit rapport is geschreven door Prof. dr. B. De Ruyver en F. Vander Laenen (UGent), op vraag van Prof. Kaminski (UCL), in het kader van het onderzoek – in opdracht van de FOD Wetenschapsbeleid - 'Déplacements des compétences de la justice: une analyse en groupes d’acteurs et de chercheurs, Les transformations de la politique des poursuites en matière de stupéfiants' (F. Toro, D. Kanminski). Het expertiserapport geeft een beeld van de vervolgingspraktijk ten aanzien van druggebruikers in de parketten in Vlaanderen en vergelijkt de vervolgingspraktijk op dit terrein in de Vlaamse en de Waalse parketten.

Doelstelling

Het onderzoeken van de invloed van de Ministeriële Omzendbrief van 16 mei 2003 betreffende het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale verdovende middelen op het vervolgingsbeleid van de Vlaamse parketten naar druggebruikers, bijna één jaar nadat de omzendbrief van kracht is geworden.

Onderzoekspopulatie

Om de vervolgingspraktijk te onderzoeken zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen bij drugmagistraten uit een selectie van de parketten in Vlaanderen.

Voornaamste resultaten

De uitvoering van de belangrijkste wijzigingen aan de drugwetgeving zijn in de bevraagde parketten grotendeels dode letter gebleven.

Het vervolgingsbeleid naar druggebruikers heeft de voorbije jaren duidelijke veranderingen ondergaan. In de regel zijn gebruikers geen prioriteit voor de parketten, dit geldt vooral voor gebruikers van cannabis. De parketten ontwikkelen in de praktijk een gedifferentieerd vervolgingsbeleid. De parketten zijn ervan overtuigd dat druggebruikers thuis horen in de hulpverlening en niet in het strafrechtelijk systeem.

Toch blijft de klassieke strafrechtelijke afhandeling - seponeren of vervolgen - van feiten door druggebruikers tot op vandaag dominant en blijven alternatieven voor bestraffing en dus ook doorverwijzing naar de hulpverlening, eerder uitzondering

Output

Gelders, D., & Vander Laenen, F. (2007). Mr. Police Officer, I thought cannabis was legal; Introducing new policy regarding cannabis in Belgium: a story of good intentions and Babel. Drugs: Education, Prevention and Policy, 14, 2, 103-116.

Vander Laenen, F. (2004). De nieuwe Ministeriële Omzendbrief voor druggebruikers. Het vervolgingsbeleid laat er zich niet door leiden. Panopticon, 25, 5, 9-30.

Gelders, D., & Vander Laenen, F. (2006). Ontwikkelingen in het cannabisdebat 2003-2005, Magistraten en studenten aan het woord. Burger, Bestuur en beleid, Tijdschrift voor bestuurskunde en bestuursrecht, 3, 1, 34-48.

De Ruyver, B., & Vander Laenen, F. (2004). Wijzigingen in het vervolgingsbeleid op het vlak van drugs, een vergelijking tussen de Vlaamse en de Waalse parketten. Niet uitgegeven onderzoeksrapport. Gent: Universiteit Gent. http://centres.fusl.ac.be/CES/document/JUST_Fronti...

Contact

Universiteit Gent, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Prof. dr. Freya Vander Laenen

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/02/2004
Einddatum 30/04/2005

Methode

Interview

Type

Evaluatieonderzoek

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Illegale drugs

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen