wE-MOVE - een exercise game platform for beweging en rehabilitatie van kinderen

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Wanneer programma's worden gestart om overgewicht terug te dringen, of om andere gezondheidsdoelen te bereiken, gaat dit vaak mis. Het consequent meedoen en uitvoeren van de opgedragen oefeningen blijkt erg lastig voor veel kinderen.

Hierdoor worden de gewenste resultaten- zoals gewichtsverlies of het herstel van de functie als het gaat om revalidatie - regelmatig niet bereikt.

Het We-MOVE-project heeft als doel om deze problemen aan te pakken.

Het project richt zich op het ontwikkelen van proof-of-concept demonstratiemodellen van een nieuw soort exercise games, die zich richten op het faciliteren van beweging door middel van motiverende videogame principes en het gebruik van immersieve virtual reality technologie.

Doelstelling

Deze nieuwe exergame zal in eerste instantie twee verschillende use-cases richten:

  • Grove motoriek (dwz toepassing op zwaarlijvige kinderen)
  • Fijne motoriek (dwz specifieke revalidatie taken voor motorisch beperkte kinderen)

Daarnaast zal dit project ons meer leren over de motiverende werking die videogames hebben.

Onderzoekspopulatie

TBA (obese kinderen, revaliderende kinderen)

Voornaamste resultaten

TBA

Output

TBA

Contact

Universiteit Gent, iMinds onderzoeksgroep voor Media en ICT (MICT)
Prof.dr. Jan Van Looy
09 264 84 76 - Jan.VanLooy@UGent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2015
Einddatum 31/12/2016

Methode

Literatuurstudie
Documentenstudie
RCT

Type

Surveyonderzoek
Haalbaarheidsonderzoek
Effectstudie
Pretest / ontwikkeling instrument of methodiek

Gefinancierd door

Federale overheid
Andere organisaties

Product

Internet / gaming

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten

Regio

Vlaams

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen