Waarom is het zo moeilijk om de opbrengst van een cannabisplantage te bepalen?

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

België en Nederland zijn samen de grootste indoor cannabisproducenten van Europa. In beide landen bestaat de juridische afwikkeling van veroordeelde cannabistelers o.a. uit de terugvordering van de uit de teelt bekomen winsten. Het is echter niet eenvoudig deze winsten nauwkeurig in te schatten omdat zowel de plantopbrengst als de cannabisprijs afhankelijk zijn van een hele reeks factoren. In Nederland wordt sedert 2005 een referentiemodel gebruikt waarin men ervan uitgaat dat de opbrengst voor een gegeven plantdichtheid op een plantage een constant aantal g per plant bedraagt. Later, in 2011 werd in België een nieuw model ontwikkeld voor de opbrengstschatting van cannabis in Belgische indoor plantages waarbij een constante opbrengst per m² teeltoppervlakte werd aangenomen, onder de voorwaarde dat aan een aantal typische teeltomstandigheden is voldaan. Zowel in België als in Nederland worden voor indoor cannabis gelijkaardige teelttechnieken gebruikt. Bijgevolg zouden beide hierboven vermelde opbrengstmodellen gelijkaardige opbrengstschattingen moeten geven. We konden echter - aan de hand van een gevalstudie uit Nederland - aantonen dat de betrouwbaarheid van beide modellen lijdt onder een aantal tekortkomingen en/of onvervulde voorwaarden. Het Nederlandse model is gebaseerd op een lineaire regressie waarbij onduidelijke ontwikkelingsfase's voor de cannabisplanten worden gebruikt, een lineaire plantengroei in de tijd wordt verondersteld, geen invloed wordt verondersteld van de invloed van verschillende plantagetype's onderscheiden volgens plantagegrootte en bovendien geen rekening wordt gehouden met andere belangrijke, opbrengstbepalende teeltfactoren (zoals bemesting). Het Belgische referentiemodel komt aan een aantal van deze tekortkomingen tegemoet maar de toepassing van het Belgische model is gehinderd door een aantal voorwaarden waaraan niet steeds is voldaan: een plantagegrootte van tussen 50 en 1000 planten, teelt in individuele potten, gevuld met teeltaarde, assimilatiebelichting van 600 W (elektrisch vermogen), een constante temperatuur van tussen 20 °C en 30 °C, adequate bemesting en de afwezigheid van ziektes en plagen. Zowel in België als in Nederland is justitie gebaat bij robuuste opbrengstmodellen bij een adequate juridische afwikkeling van de illegale indoorteelt van cannabis. De huidige opbrengstmodellen moeten bijgevolg worden geoptimaliseerd en hun toepasbaarheid moet zorgvuldig en geval per geval worden onderzocht.

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep Plantaardige Productie, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Wouter Vanhove

Algemene info

Looptijd

Startdatum 11/11/2015
Einddatum 21/12/2016

Methode

Secundaire dataanalyse

Type

Registratieonderzoek / monitoring

Gefinancierd door

Eigen middelen (los van subsidies)

Product

Illegale drugs

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten

Regio

Vlaams
Belgisch
Internationaal

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/08/2017
Dit item aanpassen