Vraaggestuurde preventie van (problematisch) druggebruik bij kwetsbare groepen.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Om de noden van jongeren met Gedrags- en Emotionele Stoornissen op het vlak van drugpreventie na te gaan, werd tussen april 2005 en april 2007 een onderzoek uitgevoerd bij jongeren met GES die in een residentiële setting van het Vlaams Agentschap verblijven.

Opdat jongeren de mogelijkheid zouden hebben om aan te geven wat voor hen belangrijk is, om hun bekommernissen te beschrijven en ze concrete betekenis te geven, werden kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt (focusgroepen en Nominal Group Technique).

Doelstelling

  • Inhoudelijk: Een zicht krijgen op de elementen van drugpreventie die kwetsbare doelgroepen zelf belangrijk vinden.
  • Procesmatig : nagaan welke de mogelijkheden en beperkingen zijn van het betrekken van de onderzoekspopulatie bij het ontwikkelen van drugpreventie.
  • Handelingsgericht:

1) een stem geven aan een groep kwetsbare jongeren;

2) de kloof tussen de drugpreventiewetenschap en de praktijk verkleinen door het ontwikkelen van bijkomende preventiestrategieën.

Onderzoekspopulatie

160 jongeren tussen 12 en 21 jaar met ‘een gedrags- of emotionele stoornis’, zoals erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap, die in een internaat in Oost-Vlaanderen verblijven.

Voornaamste resultaten

De drugsector heeft een ernstig imagoprobleem. De druggebruikers in de groep verwerpen drugpreventie (boodschappen), omdat die in tegenspraak zijn met hun persoonlijke ervaringen. De jongeren verwachten dat elk gesprek met een volwassene of een professioneel gericht is op abstinentie. De jongeren zullen waarschijnlijk geen hulp zoeken bij drughulpverlening: ze vrezen negatieve reacties van hun omgeving, ze weten niet waar hulp te zoeken en ze denken dat alle hulpverlening gericht is op abstinentie. (De handhaving van) de drugwetgeving wordt ook bekritiseerd: de jongeren stellen zich vragen bij het gebrek aan consequentie en ze hebben een grote aversie tegenover politie.

Kwalitatief participatief onderzoek met jongeren met GES kan wel degelijk succesvol zijn.

Output

Vander Laenen, F. (2008). Drugpreventie voor kwetsbare groepen? Jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis aan het woord, Den Haag: Boom.

Vander Laenen, F. (2008). Van hun kant bekeken. Jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen over de reactie op druggebruik in hun instelling. TOKK, 33, 2, 65-77.

Vander Laenen, F., & Dewree, E. (2008). Why the prevention of cannabis use does not work: vulnerable young people’s analysis. In D. Korf (ed.), Cannabis in Europe: Dynamics in perception, policy and markets (pp. 137-154). Berlin: Pabts Science Publishers.

Vander Laenen, F. (2009). I don't trust you, you are going to tell. Adolescents with emotional and behavioural disorders participating in qualitative research. Child: Care, Health & Development, 35, 3, 323-3299.

Vander Laenen, F. (2011). How drug policy should (not) be: institutionalised young people's analysis. International Journal of Drug Policy, 22(6), 192-197.

Contact

Universiteit Gent, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Prof. dr. Freya Vander Laenen

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2004
Einddatum 01/04/2007

Methode

Literatuurstudie
Focusgroep

Type

Nodenbevraging

Gefinancierd door

Eigen middelen (los van subsidies)

Product

Tabak
Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie

Discipline

Registratie en evaluatie van preventie

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen