Vlaams SchoolonderzoeksProject naar Alcohol en andere Drugs (VLASPAD).

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het VLAams SchoolonderzoeksProject naar Alcohol and andere Drugs, kortweg VLASPAD genaamd is een onderzoeken naar genotmiddelengebruik (tabak, alcohol, bepaalde geneesmiddelen, cannabis en andere illegale drugs) door vroege en middenadolescenten (12 tot 18 jaar) in Vlaanderen.

In 2007 bevroeg VLASPAD voor de eerste maal 7.736 leerlingen van het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Hierdoor werd het voor Vlaanderen mogelijk om over representatieve gegevens te beschikken van leerlingen van het secundair onderwijs en kunnen de 15-16-jarigen met die van de andere Europese landen vergeleken worden binnen het ESPAD-onderzoek.

Doelstelling

  • Aanleveren van gegevens voor het Europese onderzoek naar het genotmiddelengebruik en –misbruik bij middenadolescenten (ESPAD) zodat een vergelijking met andere Europese landen mogelijk wordt gemaakt en er bij deze 15-16- jarigen trends gedetecteerd kunnen worden.
  • Monitoren van het genotmiddelengebruik, van vroege en middenadolescenten in Vlaanderen.
  • Vastleggen van een nulmeting (T0) voor de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse Gemeenschap (2006) die tegen 2015 gerealiseerd moeten worden (T2).
  • Samenwerking en afstemming met andere Vlaamse schoolsurveys (HBSC en VAD-Leerlingenbevraging) zodat de wetenschappelijke gegevens op een verantwoorde wijze met elkaar vergeleken kunnen worden.

Onderzoekspopulatie

Representatieve steekproef Vlaamse leerlingen uit het regulier secundaire onderwijs (exclusief DBSO en BuSO): 7.736 in 2006-2007; 7.147 in 2010-2011 en 7.251 in 2014-2015 .

Voornaamste resultaten

Uit de VLASPAD-gegevens blijkt dat het genotmiddelengebruik met de leeftijd toeneemt, en verschilt per onderwijsvorm en in mindere mate ook per geslacht. Er worden geen genderverschillen gevonden bij prevalentie en startleeftijd van tabakgebruik, noch bij prevalentie van alcoholgebruik.

Om het beoogde prevalentiecijfer van de gezondheidsdoelstelling van de Vlaamse Gemeenschap over tabak te halen, dient het prevalentiecijfer met 3% te dalen tegen 2015.

Om het beoogde prevalentiecijfer van de gezondheidsdoelstelling van de Vlaamse Gemeenschap over alcohol te halen, dient het prevalentiecijfer met 5 à 6% te dalen tegen 2015.

Om het beoogde prevalentiecijfer van de gezondheidsdoelstelling van de Vlaamse Gemeenschap over illegale drugs te halen, dient het levensprevalentiecijfer met 5 à 6% te dalen en het jaarprevalentiecijfer met 3 à 4 % te dalen tegen 2015.

Output

Lambrecht, P., & C. Andries. Het Vlaams Schoolonderzoeksproject over Alcohol en andere Drugs. (Vlaspad 2007). Eindrapport December 2008 – Deel1 & Deel2 Brussel: VUB.

Lambrecht, P., & C. Andries. Het Vlaams Schoolonderzoeksproject over Alcohol en andere Drugs. (Vlaspad 2010). Eindrapport December juni 2012. Brussel: VUB.

Online artikels & rapporten

Contact

Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
Patrick Lambrecht

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2007
Einddatum 31/12/2009

Methode

Enquête - schriftelijk

Type

Surveyonderzoek

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)
Eigen middelen (los van subsidies)

Product

Tabak
Alcohol
Illegale drugs
Polygebruik

Discipline

Epidemiologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen