Verminderde aandacht voor gok-gerelateerde stimuli bij probleemgokkers

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Hoewel er inmiddels enige evidentie is gevonden voor de aanname dat drugverslaving gepaard gaat met een “aandachts-bias” voor drug-gerelateerde informatie, is er weinig bekend over de rol van aandacht in gok-verslaving. We gebruikten het Attentional Blink (AB) paradigma om te onderzoeken of probleem-gokkers een “aandachts-bias” vertoonden bij het verwerken van gok-gerelateerde stimuli.

Doelstelling

Het doel van deze studie was om te onderzoeken of probleem-gokkers (in vergelijking met een controle-groep) een vroege "aandachts"-bias hadden naar gok-gerelateerde woorden (vergeleken met controle-woorden), en om na te gaan of dit gerelateerd was aan hun behoefte om te gokken.

Onderzoekspopulatie

40 probleem-gokkers en 35 niet-gokkers

Voornaamste resultaten

Uit de resultaten bleek dat het AB effect voor gok-gerelateerde woorden kleiner was dan voor neutrale woorden in de groep probleem-gokkers. Voor de niet-gokkers werd dit effect niet gevonden. Dit betekent dat probleem-gokkers inderdaad efficiënter zijn in het verwerken van gok-gerelateerde informatie. Daarnaast vonden we dat er een positieve relatie was tussen deze aandachts-bias en de intrinsieke/arousal motivatie om te gokken.

Output

Brevers, D., Cleeremans, A., Bechara, A., Tibboel, H., Kornreich, C., Verbanck. P, & Noël, X. (2011). Reduced attentional blink for gambling-related stimuli in problem gamblers. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42, 265-269.

Contact

Universiteit Gent, vakgroep experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie
Helen Tibboel
09 264 91 43 - Helen.Tibboel@UGent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 02/02/2009
Einddatum 01/09/2011

Methode

Andere

Type

Andere

Gefinancierd door

Franse gemeenschap (bv. FNRS …)
Andere organisaties

Product

Gokken

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek
Ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen