VAD-uitgaansonderzoek

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het VAD-uitgaansonderzoek startte in 2003. Aanvankelijk om de twee jaar en sinds 2009 om de drie jaar worden Vlaamse uitgaanders op dance events, rockfestivals en in clubs bevraagd aan de hand van een schriftelijke vragenlijst in. Telkens werden zo tussen 600 en 800 betrouwbare vragenlijsten verzameld. In 2015 leverde het uitgaansonderzoek 770 bruikbare vragenlijsten op (56% mannen, 44% vrouwen). De gemiddelde leeftijd van de respondenten lag iets hoger dan 25 jaar.

De vragenlijst peilt naar de frequentie van uitgaan, naar prevalentie en frequentie van middelengebruik , naar gebruikspatronen (binge drinking, combigebruik, gebruik op de dag van uitgaan), naar riskant alcoholgebruik (AUDIT-C), naar motieven voor alcoholgebruik en naar gezondheidsmaatregelen die worden genomen. Het onderzoek vergelijkt de resultaten van de verschillende jaren, bekijkt de verschillen tussen de soorten events en vergelijkt de kenmerken van gebruikers en niet-gebruikers.

Het cijfermateriaal uit de enquêtes werd in 2004, 2006 en 2009 aangevuld met informatie uit interviews met professionelen in het uitgaansleven. In 2010 wordt tevens gebruik gemaakt van focusgroepen om uitgaanders te bevragen.

Doelstelling

  • Beschrijven van het middelengebruik en de kenmerken van uitgaanders.
  • Informatie aanleveren voor professionelen, intermediairen, peer-supportorganisaties, media en beleid.
  • Informeren van uitgaanders via QUALITY NIGHTS, SAFE 'N SOUND, ATTENT en FEESTWIJZER.
  • Gepaste antwoorden formuleren op nieuwe trends (op het vlak van preventie, vroeginterventie en hulpverlening; op het vlak van (lokaal) beleid).

Onderzoekspopulatie

Enquêtes bij uitgaanders (zowel gebruikers als niet-gebruikers) in Vlaamse clubs, dance events en festivals.

Voornaamste resultaten

Uit de resultaten van enquêtes bij 770 respondenten uit het uitgaansmilieu in Vlaanderen in 2015 blijkt dat alcohol nog steeds met afstand de meest gebruikte drug is. Niet alleen gebruikte zowat iedereen het in de voorgaande 12 maanden (95,7%), het aandeel regelmatige gebruikers steeg tot een ongekende hoogte (69,2%). Met regelmatig gebruik wordt een gebruiksfrequentie van minstens één keer per week aangeduid. Het laatstejaarsgebruik van cannabis daalde van 47,8% in 2003 naar 33,0% in 2015. De sterkst in het oog springende positieve trend is de sterke daling van het regelmatig gebruik van cannabis, van 31,5% in 2003 naar 14,0% in 2012. In 2015 werd die tendens echter omgebogen: 17,7% regelmatig cannabisgebruik. Meer nog dan cannabis lijkt xtc aan een revival bezig. Terwijl het laatstejaarsgebruik van xtc in 2009 een plotse duik nam (10,3%), is het sindsdien meer dan verdubbeld (21,7%). Het laatstejaarsgebruik van andere typische uitgaansdrugs als cocaïne en speed blijft tussen 2003 en 2015 op een zelfde peil. Ketamine is aan een opmars bezig, ook al is het aandeel gebruikers nog vrij klein (2015: 4,9% laatstejaarsgebruik). Een andere nieuwe psychoactieve stof, met name GHB is over zijn hoogtepuntje heen: terwijl in 2007 5,3% in het voorgaande jaar GHB gebruikte, is dat in 2015 nog maar 1,6%.

Opvallend in de positieve zin is dat tussen 2003 en 2015 de uitgaanders steeds meer gezondheidsmaatregelen zijn gaan toepassen. Zo steeg het aandeel dat voldoende water drinkt tijdens het uitgaan van 41,2% naar 61,8%. Het aandeel dat niet met de auto rijdt verdubbelde van 26,8% naar 50,3%. Het aandeel uitgaanders dat geen voorzorgsmaatregelen neemt, daalde in hetzelfde tijdsbestek van 22,4% naar 4,5%

Output

Rosiers, J. (2016). Uitgaansonderzoek 2015. Brussel: VAD.

Van Havere, T., Lammertyn, J., Vanderplasschen, W., Bellis, M., Rosiers, J., & Broekaert, E.(2012). illicit drug use in the Flemish nightlife scene between 2003 and 2009. European Addiction Research, 18(4), 153-160.

Online artikels & rapporten

Contact

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD)
Johan Rosiers
02 423 03 58 - Johan.rosiers@vad.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/07/2003
Einddatum 31/12/2021
Doorlopend project

Methode

Literatuurstudie
Enquête - schriftelijk

Type

Surveyonderzoek

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)

Product

Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie
Polygebruik

Discipline

Epidemiologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 06/12/2016
Dit item aanpassen