Uitwerken van een methodiek voor de evaluatie van het drugbeleid in België, in de sector gezondheid.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

In dit onderzoek werd een methodiek uitgewerkt voor de evaluatie van het drugbeleid in België. Volgende onderzoeksvragen werden gesteld:

  • Welke criteria laten toe om op een objectieve manier het drugbeleid van een land of regio te beoordelen?
  • Welke veranderingen moeten plaatsgrijpen om toe te laten deze criteria te hanteren (ter beschikking stellen van cijfers, uniformiseren van de manier waarop de cijfers worden gepubliceerd,...)?

Op basis van een literatuuronderzoek werd eerst een mogelijke lijst van criteria en indicatoren opgesteld waaraan een drugbeleid zou kunnen getoetst worden. In een tweede fase werd de literatuur verder uitgediept om argumenten voor of tegen het toepassen van elk van die criteria te vinden.

Aan experts is gevraagd deze criteria te beoordelen, op basis van relevantie en bruikbaarheid.

Doelstelling

Uitwerken van een methodiek die toelaat het drugbeleid in België (enkel op het domein gezondheidszorg) op een wetenschappelijk en objectieve wijze te kunnen evalueren aan de hand van een aantal criteria.

Onderzoekspopulatie

Niet van toepassing.

Voornaamste resultaten

Er is een instrumentarium ontwikkeld, een lijst van criteria en indicatoren. Dat instrument bevat vragen over randvoorwaarden, de gerichtheid naar doelgroepen, individuele programma's en uitkomstindicatoren. Het pretendeert niet exhaustief te zijn voor de evaluatie van het drugsbeleid, maar geeft een eerste aanzet tot een objectieve en uitvoerbare beoordeling.

De evaluatie moet gecoördineerd door een nafhankelijke instantie, d.w.z. een instelling die losstaat van de centrale coördinatie unit en los staat van het middenveld. Dit om te vermijden dat betrokken organisaties zichzelf zouden moeten evalueren.

Output

Universiteit Gent (2004). Uitwerken van een methodiek voor de evaluatie van het drugbeleid in België, in de sector gezondheid. Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid.

Annemans et al. (2005). Uitwerken van een methodiek voor de evaluatie van het drugbeleid in België, in de sector gezondheid. Federaal Wetenschapsbeleid en drugonderzoek: componenten van het geïntegreerde beleid onderzocht. Congres 24 maart 2005, ICC Gent.

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde
Prof. dr. Lieven Annemans

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/12/2003
Einddatum 30/06/2004

Methode

Literatuurstudie
Interview

Type

Haalbaarheidsonderzoek

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Alcohol
Illegale drugs

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen