To Empower the Community in response to Alcohol Threats (ECAT).

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Eind 2006 werd met Europese middelen een community-based alcoholpreventieproject gestart. Het project kreeg de naam ECAT, een afkorting van ‘to Empower the Community in response to Alcohol Threats’. Tot eind 2008 liep dit project in zes landen waaronder België. De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen was de projectleider. Omdat ECAT al gauw waardering genoot omwille van zijn vernieuwende aanpak, waarbij wetenschappelijk onderbouwde elementen in functie werden gesteld van een praktijkrelevante beleidsaanpak, besliste de Vlaamse overheid initieel om het ECAT-project in Vlaanderen uit te breiden tot 5 pilootprojecten. In elke provincie werd één Vlaams ECAT-project opgezet. In de jaren nadien werden in totaal 15 Vlaamse steden begeleid in hun implementatieproces om tot een lokaal alcoholbeleid te komen. Momenteel krijgen de CGG structurele middelen om een lokaal A&D beleid te coachen.

Doelstelling

De effectiviteit van alcoholcampagnes verhogen door een onderbouwde afbakening van specifieke boodschappen voor verschillende doelgroepen en de verankering van deze campagnes in een lokaal beleid. Dit gebeurt door: vertalen van praktijkgerichte evidenties naar handvatten om campagnes uit te werken; een quick scan-screening om de lokale situatie op het vlak van (problematisch) alcoholgebruik in kaart te brengen; lokale implementatie van alcoholpreventiecampagnes binnen elke Vlaamse provincie.

Onderzoekspopulatie

Lokale 'stakeholders' die met de alcohol- en drugthematiek in aanraking komen, zowel uit professionele sectoren (preventiewerk, huisarts, jeugdwerk, welzijnswerk,...) als uit de lokale bevolking.

Voornaamste resultaten

De lokale ECAT-pilootprojecten in Vlaanderen leverden positieve en veelbelovende resultaten op, wat wijst op het grote potentieel van ECAT. Dit werd ook bevestigd door de positieve waardering van de lokale stakeholders die aan de projecten participeerden. De resultaten van de quickscan-analyse, de richtlijnen voor effectieve interventies, de evaluatie en de communicatiecampagnes kunnen op die manier de fundamenten voor een groter opzet, namelijk een lokale alcoholstrategie of lokaal alcoholbeleid vormen.

Output

Rosiers, J., & Möbius, D. (2008). To Empower the Community in response to Alcohol Threats. Manual for alcohol prevention in local communities. Brussels: VAD.

Rosiers, J., & Möbius, D. (2008). To Empower the Community in response to Alcohol Threats. Scientific evidence for the ECAT methodology. Brussels: VAD.

Möbius, D., Rosiers, J. & Autrique, M. (2009). To Empower the Community in response to Alcohol Threats (ECAT). Handboek voor de lokale aanpak van alcoholproblemen. Brussel: VAD.

Online artikels & rapporten

Contact

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD)
David Möbius
02 422 03 72 - david.mobius@vad.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2006
Einddatum 31/12/2011

Methode

Literatuurstudie
Andere
Enquête - schriftelijk
Focusgroep
Secundaire dataanalyse

Type

Pretest / ontwikkeling instrument of methodiek

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)
Europese fondsen

Product

Alcohol

Discipline

Andere
Ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten

Regio

Internationaal

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen