Substitutieverstrekking voor opiatengebruikers: is het haalbaar in de huisartsenpraktijk? Een studie in Antwerpen.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

In dit onderzoek kwamen volgende onderzoeksvragen aan bod:

  • Welke zijn de bestaande aanbevelingen over de behandeling van opiatengebruikers in de huisartsenpraktijk?
  • Hoe staan huisartsen in Antwerpen tegenover het behandelen van opiatengebruikers binnen hun praktijk?
  • Wat zijn de visies en meningen van de stakeholders betreffende de behandeling van opiatengebruikers in de huisartsenpraktijk?
  • Op welke manier kan de haalbaarheid van de behandeling van opiatengebruikers binnen de huisartsenpraktijk vergroot worden?

Doelstelling

Toetsen van de haalbaarheid van substitutieverstrekking voor opiatengebruikers binnen de huisartsenpraktijken in Antwerpen.

Onderzoekspopulatie

Huisartsen werkzaam binnen de Antwerpse districten.

Stakeholders: personen of groepen, die een belang of interesse hebben in dit thema en dus een rol spelen in de besluitvorming en uitvoering, m.a.w. beleidsverantwoordelijken.

Voornaamste resultaten

Hulpverlening voor opiatengebruikers is complex, vele actoren worden verplicht samen te werken door de verschillen in expertise die ze hebben. Deze samenwerking verloopt niet altijd even gemakkelijk. Knelpunten zijn gebrek aan communicatie tussen de actoren en de afwezigheid van een databank van gebruikers. Andere knelpunten situeren zich op het vlak van opleiding en onduidelijkheid in de wetgeving. De meeste huisartsen beschikken niet over de nodige kennis en vaardigheden om druggebruikers aan te pakken. Huisartsen hebben ook geen persoonlijk voordeel in de opvolging van deze patiënten. Huisartsen hebben angst voor overlast, zijnde agressie en wanbetaling.

Patiënten hebben wel baat bij een opvolging in de huisartsenpraktijk. Het stigma valt weg, ze krijgen de nodige zorg voor eventuele andere aandoeningen en er zijn geen wachtlijsten.

Output

Fraeyman, J., Symons, L., Van Royen, P., Van Hal, G., & Peremans, L. (2016). How to overcome hurdles in opiate substitution treatment? A qualitative study with general practitioners in Belgium. European journal of general practice, 22(2), 134-140.

Fraeyman, J., Peremans, L., Symons, L., Van Royen, P., & Van Hal, G. (2009). Substitutieverstrekking voor opiatengebruikers: is het haalbaar in de huisartsenpraktijk? Een studie in Antwerpen. Antwerpen: UWID, Universiteit Antwerpen.

Contact

Universiteit Antwerpen, Vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde
Prof.dr. Guido Van Hal

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2009
Einddatum 01/10/2009

Methode

Literatuurstudie
Enquête - schriftelijk
Enquête - telefonisch
Focusgroep

Type

Haalbaarheidsonderzoek

Gefinancierd door

Lokale overheid

Product

Illegale drugs

Discipline

Registratie en evaluatie van hulpverlening

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 08/07/2021
Dit item aanpassen