Studie van het marktaandeel van cannabis die in België wordt geteeld op de Belgische cannabismarkt (GEOCAN).

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Onderzoeksvragen

 • Is het mogelijk het type plant na inbeslagneming op een efficiënte en snelle manier te identificeren dankzij uitvoerige informatie over de verhouding THC/CBD in functie van de groei van de planten?
 • Kan het opstellen van ‘fingerprints’ van cannabisplanten voldoende informatie verstrekken over hun geografische oorsprong?

Om aan het eerste doel te beantwoorden, werden zaden of stekken van cannabis in een afgeschermd lokaal geplaatst en gekweekt, onder verschillende teeltcondities, tot de planten geoogst konden worden. Ondertussen werden er van elke groeifase planten geanalyseerd op het THC-gehalte van de droge stof.

Om de ‘geografische handtekening’ van de planten te bepalen, werden verschillende technologieën gebruikt worden:

 • Analyse van planten-DNA.
 • Opzoeken en doseren van de metalen door ICP-MS. De aanwezige metalen in het water, de potgrond en de meststoffen kunnen in de planten teruggevonden worden.
 • Analyse van de isotopenverhoudingen met IRMS
 • Doser

Doelstelling

 • Het gehalte aan THC (tetrahydrocannabinol) en CBD (cannabidiol) bepalen, tijdens de groei van de cannabisplant geteeld onder verschillende omstandigheden;
 • Gebruik van verschillende technieken (DNA-analyse, ICP-MS, IRMS en GC-MS) om de eigenschappen van de verschillende cannabisplanten te meten en aan de hand daarvan na te gaan of er verschillen zijn tussen cannabis geteeld in België en in het buitenland, en om de productieplaats gemakkelijker te herkennen en eventueel linken tussen verschillende planten te leggen;
 • In functie van mogelijke verschillen in bepaalde parameters van planten geteeld in België en in het buitenland, kan een onderscheid gemaakt worden tussen geïmporteerde en lokaal geteelde cannabis;
 • Indien bepaalde parameters het toelaten verschillen tussen cannabis geteeld in België en in het buitenland te detecteren, kan het marktaandeel van de cannabis dat in België wordt geteeld op de Belgische cannabismarkt onderzocht worden;
 • Vanuit wetenschappelijk standpunt zal tot slot een exhaustieve studie van de literatuur over het kweken van cannabisplanten uitgevoerd worden en vanuit het juridische standpunt zal een kritische, vergelijkende, voorbereidende studie van de van krachtzijnde wetgevingen in België en op Europees niveau uitgevoerd worden (bezit, handel en teelt cannabis) (literatuurstudie).

Onderzoekspopulatie

Eigen cannabisteelt en in beslag genomen stalen (Federale Politie, Cannabisdesk).

Voornaamste resultaten

IRCP verantwoordelijk voor vergelijkende juridische studie

Output

Interne tussentijdse rapporten.

Zie ook: http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&CO...

Contact

Universiteit Gent, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Charlotte Colman

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/10/2007
Einddatum 31/12/2009

Methode

Literatuurstudie
Andere
Chemische analyse

Type

Andere

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Illegale drugs

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 26/06/2018
Dit item aanpassen