Studentenbevraging over middelengebruik in de Associatie Universiteit Gent.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het onderzoek ‘Middelengebruik bij Antwerpse jongeren’ van de Universiteit Antwerpen van 2005, werd uitgebreid met de instellingen van de Associatie Universiteit Gent 2009. In 2013 werd deze bevraging herhaald en uitgebreid met instellingen van de Associatie KU Leuven en de KHLim. Studenten worden door de rector of de algemeen directeur (voor de hogescholen) aangeschreven via email met de vraag om online een vragenlijst over middelengebruik in te vullen. Dit gebeurt anoniem. Ook op de leerplatformen staat de link naar de vragenlijst.

Doelstelling

  • Inzicht krijgen in het gebruik van middelen (tabak, alcohol, illegale drugs en medicatie) bij studenten in de Associatie Universiteit Gent.
  • Linken leggen tussen gebruik en socio-demografische kenmerken, algemene gezondheid en motieven voor gebruik.

Onderzoekspopulatie

Alle studenten van de Universiteit Gent werden aangeschreven via email om de vragenlijst in te vullen.

Voornaamste resultaten

Studenten gebruiken niet buitensporig veel middelen. De overgrote groep gaat verantwoordelijk om met alcohol, illegale drugs en medicatie.

Een kleinere groep van studenten vertoont wel risicogedrag zoals binge drinking en problematisch alcoholgebruik, en gebruiken ook frequent tijdens de examenperiode.

Een klein percentage jongeren gebruikt medicatie tijdens de examenperiode. Het gaat hier in 2009 over 2.4% van de studenten die kalmeermiddelen gebruiken en 2.9% van de studenten die stimulerende middelen gebruiken. Als we dit echter extrapoleren naar de totale studentenpopulatie van beide Associaties, dan spreken we toch over respectievelijk ongeveer 1950 studenten en 2350 studenten. De meerderheid van die groep geeft aan geen kalmeer- of stimulerende middelen te gebruiken tijdens het academiejaar en de vakantieperiode.

Preventiecampagnes en programma’s voor tabaksgebruik en cannabisgebruik concentreert zich in het secundair onderwijs. Toch zien we dat een aantal jongeren nog beginnen roken en cannabis te gebruiken vanaf 18 jaar.

Output

Rosiers, J., Hublet, A., Van Damme, J., Maes, L., Van Hal, G. (2011). In hogere sferen. Volume 2. Een onderzoek naar het middelengebruik bij Vlaamse studenten. Antwerpen: universiteit Antwerpen.

Rosiers, J., Van Damme, J., Hublet, A., Van Hal, G., Sisk, M., Si Mhand, Y., Maes, L. (2014). In hogere sferen. Volume 3. Een onderzoek naar het middelengebruik bij Vlaamse studenten. Brussel.

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde
Annelies Thienpondt (voor Associatie Universiteit Gent)

Algemene info

Looptijd

Startdatum 02/02/2009

Doorlopend project

Methode

Online enquête

Type

Surveyonderzoek

Gefinancierd door

Eigen middelen (los van subsidies)

Product

Tabak
Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie
Polygebruik

Discipline

Epidemiologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 31/07/2017
Dit item aanpassen