Sociale kost van legale en illegale drugs in Belgïe (SOCOST)

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het SOCOST-onderzoek beoogt een meting van de sociale kosten voor legale en illegale drugs in België. In eerste instantie wordt een systematische internationale literatuurstudie uitgevoerd om de conceptuele basis te definiëren, de potentiële scope te bepalen en de methodologie te bestuderen van sociale kost studies. Daarnaast wordt een analyse van nationale en internationale databronnen uitgevoerd rekening houdend met de bruikbaarheid voor de sociale kost studie.

Vervolgens wordt een eerste meting van de sociale kosten uitgevoerd voor diverse types drugs. Deze data wordt ingedeeld volgens een drievoudig classificatie van sociale kost: kosten voor criminaliteit, accidenten en gezondheidszorg.

Doelstelling

Eerste meting uitvoeren van de sociale kosten voor legale en illegale drugs in België

Onderzoekspopulatie

De actoren betrokken bij het drugsbeleid.

Voornaamste resultaten

Het SOCOST-onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan een evidence-based drugbeleid in België door het meten van de Belgische sociale kosten voor drugs. Deze studie zal beleidsmakers informeren over de sociale en economische last van druggebruik voor de Belgische maatschappij.

Output

De wetenschappelijke valorisatie van het onderzoek zal gebeuren door artikel(s) in te dienen bij (peer-reviewed) tijdschriften, een nationale conferentie/workshop te organiseren, en door het presenteren van het onderzoek op internationale conferenties.

Verhaeghe, N., Lievens, D., Annemans, L., Vander Laenen, F., & Putman, K. (2017). Methodological considerations in social cost studies of addictive substances: a systematic literature review. Frontiers in public health, 4, 295.

Lievens, D., Vander Laenen, F., Verhaeghe, N., Putman, K., Pauwels, L., Hardyns, W., & Annemans, L. (2017). Economic consequences of legal and illegal drugs: The case of social costs in Belgium, International Journal of Drug Policy, 44, p. 50-57.

Verhaeghe, N., Lievens, D., Annemans, L., Vander Laenen, F. & Putman, K. (2017). The health-related social costs of alcohol in Belgium, BMC Public Health, 17, 11 p. DOI: 10.1186/s12889-017-4974-4.

Lievens, D. & Vander Laenen, F. (2017) A methodology for an EU cross-country comparison? Public expenditure on drug treatment in hospitals (pp. 112-117). In: EMCDDA. Drug treatment expenditure: a methodological overview, Insights, Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN 978-92-9497-214-9

Vander Laenen, F. & Lievens, D. (2017). A cross-national comparison of public expenditures on drug treatment: context is key (pp. 159-164). In: EMCDDA. Drug treatment expenditure: a methodological overview, Insights, Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN 978-92-9497-214-9

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Prof. dr. Freya Vander Laenen

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2014
Einddatum 31/03/2016

Methode

Literatuurstudie
Systematische review
Documentenstudie

Type

Andere

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Tabak
Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek

Regio

Belgisch

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 08/07/2021
Dit item aanpassen