Screening voor verstandelijke beperking bij personen met een drugsmisbruik probleem: verkenning van de validiteit van de 'Hayes Ability Screening Index' in een Nederlands sprekende steekproef

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

De validiteit van de Nederlandstalige versie van de Hayes Ability Screening Index (HASI, Hayes, 2000) voor het screenen van verstandelijke beperkingen werd onderzocht bij middelenmisbruikers die behandeld werden in de gezondheidszorg.

Doelstelling

Onderzoek naar de validiteit van een screeningsinstrument om verstandelijke beperkingen snel en accuraat te onderkennen (HASI, Hayes, 2000)

Onderzoekspopulatie

In totaal werd de HASI samen met de Wechsler Adult Intelligence Scale III (WAIS-III, Wechsler, 2004) afgenomen bij 90 Nederlandstalige middelenmisbruikers die behandeld werden in de gezondheidszorg in Vlaanderen.

Voornaamste resultaten

De WAIS-III fungeerde als criterium voor het onderzoek naar de validiteit. De studie toonde een significant positieve relatie aan tussen de twee instrumenten wat wees op convergente validiteit (Pearson two-tailed correlation r = 0.694; p < 0.001). Via een Receiver Operating Characteristic (ROC) curve analysis gaf de HASI een adequaat onderscheidend vermogen met een cut-of score van 85, wat resulteerde in een goede balans tussen de sensitiviteit (91%) en specificiteit (80%) van het instrument. De score van de HASI werd niet beïnvloed door de aanwezigheid van een middelenproblematiek, een psychische stoornis of het gebruik van medicatie. Deze studie toonde dat het gebruik van de HASI een tijdsefficiënte en adequate manier kan zijn om verstandelijke beperkingen te detecteren bij personen met een middelenproblematiek.

Output

To, W.T., Vanheule, S., Vanderplasschen, W., Audenaert, K., Vandevelde, S. (2014). Screening for intellectual disability in persons with a substance abuse problem: Exploring the validity of the Hayes Ability Screening Index in a Dutch-speaking sample. Research in Developmental Disabilities, Nov 12;36C:498-504. doi: 10.1016/j.ridd.2014.10.046.

To, W.T., Vanheule, S. & Vandevelde, S. (submitted). Screening, beeldvorming en behandeling van personen met complexe ondersteuningsbehoeften die een misdrijf hebben gepleegd. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk.

Contact

Hogeschool Gent, Vakgroep orthopedagogie Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek
Wing Ting To / Stijn Vandevelde
09 331 03 07 - wingting.to@tcd.ie

Algemene info

LooptijdDoorlopend project

Methode

Andere

Type

Andere

Gefinancierd door

Andere organisaties

Product

Alcohol
Illegale drugs

Discipline

Ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten

Regio

Vlaams

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 12/08/2019
Dit item aanpassen