Richtlijnen bij het voorschrijven van benzodiazepines aan illegale druggebruikers.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Deze richtlijnen willen een nuttige en praktische leidraad bieden bij het voorschrijven van benzodiazepines en de aanpak van benzodiazepine- misbruik/afhankelijkheid bij mensen met een verslaving aan één of meerdere illegale drugs. Het rapport geeft een overzicht van de beschikbare evidentie met betrekking tot aanpak van benzodiazepine misbruik/afhankelijkheid bij gebruikers van illegale drugs en identificeert de hiaten die er bestaan met betrekking tot dit onderwerp.

De richtlijnen werden opgesteld op basis van een systematisch overzicht van de literatuur. Wanneer evidentie ontbrak, werd naar een consensus gezocht in de opinies van de experts op het terrein.

Doelstelling

Deze richtlijnen willen huisartsen, psychiaters en verslavingsartsen in ambulante en/of residentiële settings een leidraad bieden bij het voorschrijven van benzodiazepines en bij de aanpak van benzodiazepinemisbruik/afhankelijkheid bij mensen met een verslaving aan één of meerdere illegale drugs.

Onderzoekspopulatie

Personen met een verslaving aan een of meerdere illegale drugs.

Voornaamste resultaten

De richtlijnen geven een antwoord op volgende vragen:

  • Gelden de huidige aanbevelingen voor wat betreft de indicaties voor het voorschrijven van benzodiazepines ook voor mensen met een verslavingsprobleem?
  • Bestaan er indicaties voor het langdurig voorschrijven van benzodiazepines aan illegaledruggebruikers?
  • Hoe kan een benzodiazepine ontwenning best gebeuren?
  • Moet het voorschrijven en bedelen van benzodiazepines bij mensen met een verslavingsprobleem onderworpen worden aan controlerende/restrictieve maatregelen?
  • Zijn de cyclopyrrolones goede alternatieven voor benzodiazepines in geval van insomnia?

Output

Matheï C. (2008). Richtlijnen bij het voorschrijven van benzodiazepines aan illegale druggebruikers. Brussel: VAD.

Contact

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) vzw
Geert Verstuyf
02 422 03 74 - geert.verstuyf@vad.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/07/2007
Einddatum 01/06/2008

Methode

Systematische review
Andere

Type

Andere

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Illegale drugs
Psychoactieve medicatie

Discipline

Registratie en evaluatie van hulpverlening

Regio

Vlaams

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen