Registratie in de hulpverlening in Antwerpen

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

  • Zicht krijgen op de populaties in de hulpverlening die te maken hebben met productgebruik.
  • Ondersteunen bij opstellen en uniformiseren van registratiesystemen.
  • Ondersteunen van de organisaties bij het registreren van de gegevens.
  • Verwerken van de gegevens.
  • Opmaken van een rapport in samenspraak met SODA en de deelnemende organisaties.

Nieuwe cliënten van hulpverleningsorganisaties: drughulpverlening, psychiatrie, algemeen welzijnswerk. In totaal zijn er 15 deelnemende organisaties.

Doelstelling

  • De werkgroep komt overeen om gezamenlijk een registratiesyste(e)m(en) af te stemmen, uit te voeren en de resultaten ervan te benutten.
  • De resultaten, voortkomend uit de gegevensinzameling en -verwerking worden gebruikt in beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk op lokaal beleidsniveau.
  • Het verzamelen van gegevens uit deze registratiesystemen hebben geen evaluatiedoeleinden van de organisaties of projecten. Individuele projectevaluaties verlopen via de in de respectievelijke convenanten afgesproken kanalen of via de afspraken tussen subsidiant en organisatie.

Onderzoekspopulatie

Nieuwe cliënten van hulpverleningsorganisaties: drughulpverlening, psychiatrie, algemeen welzijnswerk. In totaal zijn er 15 deelnemende organisaties.

Voornaamste resultaten

Drie op tien cliënten van de psychiatrische centra gebruikt meer dan één middel. De combinatie van middelen is echter sterk productgebonden. 7% van het cliënteel gebruikt opiaten, ongeveer 15% van de cliënten gebruikt cocaïne. Het aandeel amfetaminegebruikers in psychiatrische centra bedraagt 8%. In de psychiatrische centra rapporteert 17% het gebruik van medicatie. Het aandeel cannabisgebruikers in de onderzoekspopulatie bedraagt 17%. Tenslotte meldt bijna 70% van het cliënteel het gebruik van alcohol.

Van de cliënten in de andere registrerende centra gebruikt bijna één op drie opiaten als voornaamste product. Daarna volgen alcohol (20%), cocaïne (18%) en cannabis (16%).

Bijna vier op tien cliënten gebruikt geen tweede product. Voor ongeveer een derde van de cliënten wordt een derde product vermeld.

Output

Vertommen, S. (2009). Wie zijn de cliënten van de drughulpverlening in de stad Antwerpen. Analyses op de nieuwe dossiers van het jaar 2007. Antwerpen: SODA.

Vertommen, S. (2009). Wie zijn de cliënten van de drughulpverlening in de stad Antwerpen. Analyses op de nieuwe dossiers van het jaar 2008. Antwerpen: SODA.

Vertommen, S. (2010). Registratie van middelengebruik bij cliënten uit/in de stad Antwerpen die gebruik maken van de hulpverlening. Analyses op de nieuwe dossiers van het jaar 2009. Antwerpen: SODA.

Vertommen, S. & Peeters, S. (2012). Registratie van middelengebruik bij cliënten uit/in de stad Antwerpen die gebruik maken van de (drug)hulpverlening. Analyses op de nieuwe dossiers van het jaar 2007 tot en met 2011. Antwerpen: SODA.

Contact

Stad Antwerpen - Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen (SODA)
Lies Deckers

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2005
Einddatum 31/12/2014

Methode

Registratie

Type

Registratieonderzoek / monitoring

Gefinancierd door

Federale overheid
Lokale overheid

Product

Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie

Discipline

Registratie en evaluatie van hulpverlening

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 09/08/2017
Dit item aanpassen