Psychofarmaca en drugsgebruik in Vlaamse gevangenissen

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

In dit onderzoek bevroegen we een representatieve steekproef van 1326 gedetineerden in Vlaanderen. Eén op drie rapporteert illegaal drugsgebruik tijdens de detentie (34,8%) en het gebruik van voorgeschreven psychofarmaca (36,4%). Een vierde van de respondenten meldt een lifetime diagnose van een middelengerelateerde stoornis (25,3%) en een voorgeschiedenis van behandeling in de verslavingszorg (26,1%). De prevalentiecijfers verschillen niet significant wat betreft geslacht, behalve voor psychoactieve medicatie, die tot tweemaal zoveel wordt voorgeschreven bij vrouwelijke gedetineerden. Ondanks de hoge prevalentiecijfers moeten we vaststellen dat van een geïntegreerd (drugs)hulpverleningsaanbod in Vlaamse gevangenissen geen sprake is.

Doelstelling

Het in kaart brengen van de prevalentie van het gebruik van illegale drugs en psychofarmaca in Vlaamse gevangenissen.

Onderzoekspopulatie

In 15 Vlaamse gevangenissen selecteerden we willekeurig 1550 gedetineerden. In totaal vulden 1326 gedetineerden de vragenlijst in (85,5% respons). Dit is een derde (34,3%) van alle gedetineerden die aanwezig waren in de gevangenis op het moment van de bevraging. De uiteindelijke steekproef was overwegend mannelijk (N=1203; 90,7%), en veroordeelden maakten 65,4% van alle participerende gedetineerden uit.

Voornaamste resultaten

Eén op drie rapporteert illegaal drugsgebruik tijdens de detentie (34,8%) en het gebruik van voorgeschreven psychofarmaca (36,4%). Een vierde van de respondenten meldt een lifetime diagnose van een middelengerelateerde stoornis (25,3%) en een voorgeschiedenis van behandeling in de verslavingszorg (26,1%). De prevalentiecijfers verschillen niet significant wat betreft geslacht, behalve voor psychoactieve medicatie, die tot tweemaal zoveel wordt voorgeschreven bij vrouwelijke gedetineerden.

Output

Favril, L. & Vander Laenen, F. (2017). Psychofarmaca en drugsgebruik in Vlaamse gevangenissen. Verslaving 13(2), 85-97. DOI: 10.1007/s12501-017-0110-5

Contact

Universiteit Gent
Louis Favril

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/10/2015
Einddatum 01/05/2016

Methode

Enquête - schriftelijk

Type

Surveyonderzoek

Gefinancierd door

Andere organisaties

Product

Illegale drugs
Psychoactieve medicatie

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek
Epidemiologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/07/2017
Dit item aanpassen