Profileren van ecstasytabletten (XTsee).

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het chemisch profileren van ecstasy is een belangrijk proces in de controle van de internationale handel in deze producten. Door profilering kunnen de synthetische routes geïdentificeerd worden. Op deze manier kunnen dan de nodige grondstoffen geïdentificeerd en, indien nodig, gecontroleerd worden. De in beslag genomen tabletten kunnen gelinkt worden, waarbij handelsroutes geïdentificeerd kunnen worden. Ook additieven of onzuiverheden die, wegens inherente gevaren, een gevaar voor de volksgezondheid kunnen betekenen, kunnen worden geïdentificee

Doelstelling

  • Maakt de chemische analyse het mogelijk om een link te leggen tussen verschillende inbeslagnemingen van drugs, enerzijds, en, anderzijds, tussen inbeslagnemingen van drugs en een productieplaats?
  • Welke zijn de chemische indicatoren nuttig voor de courante medico-legale praktijk?
  • Aan welke criteria zou het gebruik van een databank moeten beantwoorden die een zekere automatisering van de vergelijkingen mogelijk maakt?

Onderzoekspopulatie

Ecstasy-tabletten uit inbeslagnames en opgedoekte clandestien laboratoria.

Voornaamste resultaten

De gekozen GC-MS methode laat toe om een tablet toe te wijzen aan een lot en om te bepalen of loten identiek zijn. De gemiddelde intra-lot Pearson-correlatiecoëfficiënt werd bepaald en deze bedraagt 99,74 ± 0,41. Met andere woorden, gebaseerd op deze relatief kleine reeks, indien de Pearson correlatiecoëfficiënt groter is dan 99,74 is er een grote waarschijnlijkheid dat de tabletten afkomstig zijn uit eenzelfde lot. Er waren echter onvoldoende gegevens om op een betrouwbare manier een cut-off te bepalen voor een Pearson-correlatiecoëfficiënt van tabletten van verschillende loten uit eenzelfde laboratorium. Onderzoek van een veel groter aantal vangsten zou hierover meer duidelijkheid kunnen brengen.

Output

Devuyst, E., Lamping, S., & Verstraete, A. (2007). Profileren van ecstasytabletten. Gent: Academia Press.

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep Klinische Biologie, Microbiologie en Immunologie
Prof. dr. A. Verstraete

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/10/2001
Einddatum 01/06/2007

Methode

Chemische analyse

Type

Haalbaarheidsonderzoek

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Illegale drugs

Discipline

Medische en farmacologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen