Proces en resultaten studie van de Centrale AanmeldingsPunten (CAPs) in de gevangenissen in Wallonië, Vlaanderen en Brussel (PROSPER)

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het project is gericht op de evaluatie van de Centrale AanmeldingsPunten (CAPs) in de gevangenissen in België. CAPs kunnen worden omschreven als kortdurende case management interventies die een liaison-functie vervullen tussen de gevangenis en de drughulpverlening buiten de gevangenis. CAPs zijn erop gericht gedetineerde druggebruikers te ondersteunen bij het vinden van passende hulpverlening wanneer zij de gevangenis verlaten.

Het project maakt gebruik van een multi-method benadering en bestaat uit 6 werkpakketten:

  • WP 1. Literatuuronderzoek en secundaire analyse van de CAP-databanken.
  • WP 2. Retrospectieve analyse in beschikbare databases
  • WP 3. Kwalitatief onderzoek naar de percepties van de betrokkenen rond de werking van de CAPs
  • WP 4. Prospectieve registratie van CAP-cliënten
  • WP 5. Haalbaarheidsstudie mbt de implementatie van een kortdurend programma en mbt de (gepercipieerde) effecten op recidive en behandelingsgerelateerde resultaten
  • WP 6. Rapportage

Doelstelling

  • De huidige werking van de CAPs evenals de effecten ervan op de trajecten van verslaafde personen die een misdrijf hebben gepleegd onderzoeken.
  • In kaart brengen van hoe de CAPs gepercipieerd worden door de verschillende betrokkenen (CAP-stafleden, CAP-cliënten, gevangenispersoneel, drughulpverleners).
  • Het formuleren van beleidsaanbevelingen mbt het eventueel verderzetten, uitbreiden en/of aanpassen van de huidige werking van de CAPs.

Onderzoekspopulatie

Actoren betrokken bij de Centrale AanmeldingsPunten in de Belgische gevangenissen (Le Prisme: Brussel, Step by Step: Wallonië & CAP: Vlaanderen).

Voornaamste resultaten

Zie onderzoeksrapport (beschikbaar op http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&CO...)

Output

Zie onderzoeksrapport (beschikbaar op http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&CO... )

Online artikels & rapporten

Contact

- Universiteit Gent, Vakgroep orthopedagogiek - Universiteite Gent, Vakgroep criminologie strafrecht en sociaal recht - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
Prof. dr. Stijn Vandevelde

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/12/2014
Einddatum 31/10/2016

Methode

Literatuurstudie
Interview
Registratie
Secundaire dataanalyse

Type

Surveyonderzoek
Haalbaarheidsonderzoek
Nodenbevraging
Registratieonderzoek / monitoring

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Alcohol
Andere
Illegale drugs
Polygebruik

Discipline

Registratie en evaluatie van hulpverlening
Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Belgisch

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 09/08/2017
Dit item aanpassen