Problematisch gebruik van (illegale) drugs. Onderzoek naar de operationalisering van het concept in een wettelijke context.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Sinds de wetshervorming van 3 mei 2003 wordt niet-problematisch cannabisgebruik (exclusief verzwarende omstandigheden) niet langer vervolgd. Vanuit een theoretisch perspectief lijkt een dergelijk onderscheid tussen verschillende gebruikspatronen gepast.

De moeilijkheden die voortvloeien uit deze notie illustreren ten volle dat problemen inzake onduidelijkheid van het drugsbeleid en de eruit voortvloeiende rechtsonzekerheid.

Dit onderzoek wenst aan de hand van focusgroepen een duidelijk begrip van te ontwikkelen en te operationaliseren met het oog op meer duidelijkheid en rechtszekerheid.

Doelstelling

De eerste doelstelling van dit onderzoek bestaat in het definiëren van problematisch gebruik op een theoretische wijze. De definitie van het concept is evenwel niet louter een theoretische kwestie, zij vertoontook praktische consequenties. In het bijzonder in België, waar deze notie in de wetgeving opgenomen is, impliceert 'problematisch gebruik' een zekere sociale reactie. Vanuit dit oogpunt bestaat de tweede doelstelling van dit onderzoek in een operationele vertaling van het concept naar een definitie die indicatoren voor terreinwerkers bevat, in het bijzonder voor politiemannen en magistraten. Deze wetshandhavers zijn wettelijk verplicht om het problematische karakter van druggebruik in te schatten en om beslissingen te nemen aangaande de gevolgen voor de gebruiker in kwestie.

Onderzoekspopulatie

In 5 gerechtelijke arrondissementen in beide landsgedeelten werden focusgroepen opgezet. Ze telden telkens 8 terreinwerkers uit drie sectoren: justitie, politie en drughulpverlening.

Voornaamste resultaten

De contradictie tussen de vele indicatoren die terreinwerkers met 'problematisch gebruik' linken en hun afwijzing van het concept vanwege zijn geringe praktische waarde, wordt verklaard aan de hand van hun professionele normen. De terreinwerkers associëren elk teken van marginaliteit met het druggebruik. Politie en magistratuur werken volgens eigen ontwikkelde regels, die niet steeds in de lijn liggen van dit concept. Het begrip 'problematisch gebruik' blijkt voor hen niet bruikbaar. Het is dan ook weinig zinvol het in het kader van de wetgeving te operationaliseren.

Output

DECORTE, T., KAMINSKI, D., MUYS, M. & SLINGENEYER,T. (2005). Problematisch gebruik van (illegale) drugs. Onderzoek naar de operationalisering van het concept in een wettelijke context. Gent: Academia Press.

SLINGENEYER, T. & MUYS, M. (2006). L'usage problématique de drogue: réflexions sur l'introduction d'un concept à connotation médicale dans la législation Belge. Les Cahiers de Prospective Jeunesse, 38, 11-21.

MUYS, M. & DECORTE, T. (2005). 'Problematic use' of (illegal) drugs. A study of the operationalisation of the concept in a legal context in Belgium (pp.62-77). In KRAUS, L. & KORF, D. (eds.) Research on Drugs and Drug Policy from a European perspective, Lengerich: Pabst Science Publishers.

MUYS, M. (2005), Problematisch gebruik van (illegale) drugs. Presentation at the Infonamiddag VAD, Brussel (België), 29 april 2005.

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht, Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD)
Prof. dr. T. Decorte
09 264 69 62 - tom.decorte@ugent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/09/2003
Einddatum 31/08/2004

Methode

Literatuurstudie
Focusgroep

Type

Andere

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Illegale drugs

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen