Prevalentie van Gaming Disorder bij volwassenen met ADHD

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het problematisch gebruik van internet games werd in 2013 in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM-5) geplaatst onder de term Internet Gaming Disorder (IGD.Vooralsnog werd IGD daarentegen opgenomen in de DSM5 onder sectie 3; het wordt gezien als een aandoening waar nog meer onderzoek moet naar worden gedaan. Slechts een aantal studies hebben reeds gekeken hebben naar specifieke relaties tussen IGD en ADHD. Zo zijn IGD en ADHD comborbied waarbij 39% van de individuen die de criteria van IGD halen ook aan de ADHD criteria voldoen. Impulsiviteit werd voorgesteld als een mogelijke risicofactor voor het ontwikkelen van een gaming verslaving.Naast een associatie tussen IGD en impulsiviteit wordt er ook onderzoek gedaan naar de link met andere comorbiede psychopathologiën, waaronder depressie.

Doelstelling

Gezien het onderzoek naar prevalentie van IGD binnen een ADHD populatie in Europa relatief beperkt is en in België onbestaand, richt deze studie zich op het bepalen van de prevalentie van IGD binnen een populatie van ADHD patiënten en niet-ADHD controles. Daarnaast zal worden onderzocht of er binnen gezonde proefpersonen zonder ADHD een verband bestaat tussen het voorkomen van IGD en de mate van impulsiviteit en depressie.

Onderzoekspopulatie

Volwassenen met ADHD en gaming disorder.

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/07/2019
Einddatum 01/07/2020

Datum laatste wijziging: 12/08/2019
Dit item aanpassen