Prevalentie en preventie van middelengebruik in het uitgaansleven

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

In een eerste studie (hoofdstuk 2) werd een survey afgenomen in clubs, dance events en rock festivals wat ons een eerste zicht geeft op het gebruik van drugs en de link met leeftijd en geslacht. In een tweede studie (hoofdstuk 3) werd er gekeken naar een breder nachtleven (café, rockfestivals, clubs,…) dan enkel de link met dance muziek. De hierboven genoemde survey werd in 2003, 2005, 2007 en 2009 afgenomen bij uitgaanders in het Vlaamse uitgaansmilieu zodat evoluties in illegaal druggebruik zichtbaar werden (hoofdstuk 4). Om een beter inzicht te krijgen in de rol van drugs in deze scene en de preventieve maatregelen die goa-bezoekers nemen, werden kwalitatieve diepte-interviews afgenomen (hoofdstuk 5). In een vijfde studie (hoofdstuk 6) werd er aandacht besteed aan preventie en harm reduction interventies die de problemen door druggebruik beperken in het uitgaansleven.

Doelstelling

Epidemiologische studies tonen aan dat uitgaanders meer ervaring hebben met het gebruik van illegale drugs dan de algemene populatie. Vermits er in België weinig tot geen informatie beschikbaar is over deze doelgroep is het belangrijk om de Vlaamse situatie te analyseren, zodat gepaste preventie en harm reduction initiatieven ontwikkeld kunnen worden voor deze uitgaanders.

Onderzoekspopulatie

UItgaanders in clubs, dance events en rock festivals

Voornaamste resultaten

Bijna de helft van de uitgaanders gebruikt minstens één illegale drugs.

Cannabis is de meeste gebruikte illegale drug gevolgd door ecstasy.

Illegaal druggebruik stijgt in jongere leeftijdsgroepen en daalt in oudere leeftijdsgroepen.

Frequent op café gingen is gelinkt aan meer kans om alcohol en illegale drugs frequent te gebruiken.

Rockmuziek is gelinkt aan minder frequent middelengebruik.

Illegale druggebruik is gelinkt aan dancemuziekliefhebbers en clubbers.

Ecstasy vertoont een dalende trend.

Cocaïnegebruik en GHB stijgt.

Solidariteit is aanwezig in de Goa trance scene en is een belangrijke factor in HR samen met persoonlijke controle.

Geïsoleerde sociale marketing campagnes blijken weinig effectief. De effectiviteit verhoogt wanneer media advocacy opgenomen wordt en

Output

Van Havere, T. (2012). Prevalence and prevention of substance use in night life (Vol. 41). Gent: Academie Press.

Van Havere, T., Lammertyn, J., Vanderplasschen, W., Bellis, M. , Rosiers, J. , & Broekaert, E. (2012). Illicit Drug Use in the Flemish Nightlife Scene between 2003 and 2009. European Addiction Research, 18, 153-160.

Van Havere, T., Vanderplasschen, W., Broekaert, E., & De Bourdeaudhui, I. (2009). The influence of age and gender on party drug use among young adults attending dance events, clubs, and rock festivals in Belgium. Substance Use and Misuse, 44(13), 1899-1915.

Van Havere, T., Vanderplasschen, W., Lammertyn, J., Broekaert, E., & Bellis, M. (2011). Drug use and nightlife: More than just dance music. Substance Abuse Treatment Prevention and Policy, 6(18).

Contact

Hogeschool Gent
Tina Van Havere
0476 76 80 93 - tina.vanhavere@hogent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/06/2003
Einddatum 04/12/2012

Methode

Literatuurstudie
Systematische review
Enquête - schriftelijk
Interview
Participerende observatie

Type

Surveyonderzoek

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)

Product

Alcohol
Illegale drugs
Polygebruik

Discipline

Registratie en evaluatie van preventie
Epidemiologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen