Predictoren van druggebruik tijdens de detentieperiode: data van 1326 gedetineerden uit 15 Vlaamse gevangenissen

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Abundant research indicates that drug use is commonplace in prisons worldwide, yet little is known about (risk factors for) drug use in the Belgian prison estate. The present study sought to address this void. Data were drawn from a random sample of 1326 offenders (aged 18–77 years) incarcerated in 15 prisons throughout Flanders, Belgium. Sociodemographic, criminal, and mental health variables were compared between prisoners who self-reported illicit drug use during their current incarceration (N = 462) and those who did not (N = 864). In the multivariate analysis, younger age, Belgian nationality, and convicted status were all independently predictive of drug use during the current prison term. Illicit drug use before imprisonment, prior addiction treatment, and indicators of mental ill-health were also associated with increased odds of in-prison drug use. Collectively, our findings highlight the need for screening for drug use and psychiatric morbidity at reception into prison, effective treatment while in custody, and follow-up on release.

Onderzoekspopulatie

1326 gedetineerden (1203 mannen en 123 vrouwen) willekeurig gerekruteerd uit 15 Vlaamse gevangenissen

Voornaamste resultaten

Eén op drie gedetineerden gebruikt illegale drugs tijdens de detentieperiode. Gedetineerde mannen en vrouwen verschillen op dit vlak niet significant van elkaar. Wel blijken jongere leeftijd, Belgische nationaliteit en een definitieve veroordeling allen predictief voor druggebruik in de gevangenis. Verschillende indicatoren voor psychiatrische morbiditeit vormen tevens belangrijke voorspellers van druggebruik tijdens de opsluiting. Frequent illegal druggebruik vóór de huidige detentieperiode en eerdere verslavingszorg extra muros verhogen de kans op het gebruik van drugs binnen de gevangenismuren aanzienlijk. Samengenomen onderstrepen onze bevindingen het belang van, en de nood aan, screening bij aankomst in de gevangenis, effectieve behandeling tijdens detentieperiode en continuïteit van zorg na de invrijheidstelling. Eerdere aanbevelingen om te investeren in een volwaardige drughulpverlening tijdens én na de detentieperiode (Favril & Vander Laenen, 2013; Vandevelde et al., 2016; Vanhex et al., 2014) kunnen door dit onderzoek met nog meer klem worden benadrukt.

Output

Favril, L., & Vander Laenen, F. (2018). Predictoren van druggebruik tijdens de detentieperiode: data van 1326 gedetineerden uit 15 Vlaamse gevangenissen. Panopticon, 39 (4), 296-312.

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent
Louis Favril

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2016
Einddatum 31/12/2017

Methode

Enquête - schriftelijk

Type

Surveyonderzoek

Product

Illegale drugs
Psychoactieve medicatie

Discipline

Epidemiologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 14/11/2018
Dit item aanpassen