Predictieve validiteit van automatisch geactiveerd benaderings/vermijdingsgedrag bij alcohol-afhankelijke patiënten

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Prominente verslavingsmodellen stellen dat automatisch geactiveerde benaderings/vermijdingstendenzen een cruciale rol spelen in de verslavingszorg. Toch hebben slechts een beperkt aantal studies de relatie tussen terugval en automatisch geactiveerde processen gedocumenteerd.

Via een relevante stimulus reactie compatibiliteitstaak werden de relatieve benaderings/vermijdingstendenzen gemeten. In een blok van proeven, werd aan de deelnemers gevraagd om alcohol gerelateerde foto's te benaderen en niet aan alcohol-gerelateerde foto's (= compatibel blok) te vermijden. In een tweede blok werd aan de deelnemers gevraagd om niet aan alcohol-gerelateerde foto's te benaderen en aan alcohol gerelateerde foto's (= incompatibel blok) te vermijden. Patiënten werden getest tussen 18 en 21 dagen nadat ze stopten met drinken. Herval werd vastgesteld 3 maanden nadat de patiënten uit het ziekenhuis werden ontslagen.

Doelstelling

Onderzoeken of individuele verschillen in automatisch geactiveerde benaderings/vermijdingstendenzen herval kunnen voorspellen.

Onderzoekspopulatie

De automatische processen werden vergeleken bij 40 alcohol-afhankelijke patiënten die zich onthielden van alcoholgebruik en 40 controlepatiënten

Voornaamste resultaten

Alcohol-afhankelijke patiënten die zich onthielden van alcoholgebruik reageerden sneller op incompatibele trials in vergelijking met compatibele proeven. De deelnemers in de controlegroep vertoonden het tegenovergestelde patroon. Binnen de groep patiënten, neemt de kans op terugval toe als deelnemers sneller reageren op incompatibele trials ten opzichte van compatibele proeven.

In tegenstelling tot de controlegroep, gaven alcohol-afhankelijke patiënten die zich onthielden van alcoholgebruik een relatieve vermijdingsbias in plaats van een relatieve benaderingsbias. Bovendien nam herval toe als de relatieve neiging om alcohol te vermijden toenam. Deze bevinding suggereert dat een vermijdende oriëntatie tegenover alcohol potentieel schadelijk kan zijn in klinische steekproeven.

Output

Spruyt, A., De Houwer, J., Tibboel, H., Verschuere, B., Crombez, G., Verbanck, P., Hanak, C., Brevers, D., & Noël, X. (2013). On the predictive validity of automatically activated approach/avoidance tendencies in abstaining alcohol-dependent patients. Drug & Alcohol Dependence, 127(1-3), 81-86.

Contact

Universiteit Gent, vakgroep experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie
Prof. dr. Adriaan Spruyt

Algemene info

LooptijdDoorlopend project

Methode

RCT

Type

Effectstudie

Product

Alcohol

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 24/07/2018
Dit item aanpassen