Post-mortem (her)verdeling van 3,4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA, "ecstasy")

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

In dit review article werd de distributie en redistributie van het amfetamine derivaat, 3,4-methylenedioxymethamfetamine (MDMA, 'ecstasy') gefocust. Dierexperimentele data werden vergeleken met de internationaal gerapporteerde MDMA-gerelateerde overlijdens. De data lagen in grote lijnen parallel aan elkaar.

Doelstelling

Review article omtrent post-mortem distributie en redistributie van 3,4-methylenedioxymethamfetamine (MDMA, 'ecstasy').

Dit article is deel 1 van een grotere review : zie referenties infra.

Onderzoekspopulatie

Literatuurstudie: Review article omtrent post-mortem distributie en redistributie van 3,4-methylenedioxymethamfetamine (MDMA, 'ecstasy').

Vergelijking dierexperimentele data en humane gegevens

Voornaamste resultaten

Verwijzend naar zijn inherente karakteristieken (o.a. een beduidend distributie-volume), treedt gemakkelijk post-mortem redistributie van MDMA op. Inderdaad, zeer hoge bloedconcentraties worden gevonden in hartbloed en in bloedrijke organen zoals de longen en de lever, centraal in het lichaam gelegen. Post mortem treedt gemakkelijk pure diffusie op van hoge naar lage concentraties, vnl. bij grotere post-mortem intervallen en wanneer putrefactie is ingetreden. Daarom is het afnemen van een perifeer bloed staal (bv. vanuit een liesvene)voor quantificatie van amfetamine en zijn derivaten aangewezen. Bovendien moet benadrukt worden dat het momenteel onmogelijk is om de individuele gevoeligheid voor mogelijke negatieve effecten of bijwerkingen van MDMA in te schatten waardoor het onmogelijk is om een “safe” of “therapeutische” MDMA bloedconcentratie te vermelden. In de courante forensische practijk moeten de post-mortem medico-legale en toxicologische bevindingen één geheel vormen om tot een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde conclusie te kunnen komen

Output

1) Els A. De Letter, Christophe P. Stove, Willy E. Lambert, Michel H.A. Piette. Invited review: Post-mortem (re)distribution of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, “ecstasy”): human and animal data. Curr Pharm Biotechnol 2010;11(5):453-9.

2) P Stove, C., A De Letter, E., HA Piette, M., & E Lambert, W. (2010). Mice in ecstasy: advanced animal models in the study of MDMA. Current pharmaceutical biotechnology, 11(5), 421-433.

Contact

Forensisch Instituut Universiteit Gent (FI-UGent) - Vakgroep gerechtelijke geneeskunde, Universiteit Gent
Prof. dr. Els De Letter
09 264 92 92 - Els.DeLetter@UGent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2010
Einddatum 31/12/2010

Methode

Literatuurstudie
Systematische review

Type

Andere

Gefinancierd door

Eigen middelen (los van subsidies)

Product

Illegale drugs

Discipline

Medische en farmacologisch onderzoek
Andere

Regio

Internationaal

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 24/07/2018
Dit item aanpassen