Polydruggebruik en mentale gezondheid bij druggebruikers die een vraag naar behandeling stellen (POLYMEH)

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Wetenschappelijke studies wijzen ook uit dat polydruggebruik belangrijke gevolgen heeft voor retentie in en effectiviteit van behandeling. Polydruggebruik bemoeilijkt de behandeling en praktijkwerkers worden geconfronteerd met een aantal bijkomende problemen (bv. impulsiviteit en agressiviteit). Gezien het relatieve gebrek aan informatie over de prevalentie van polydruggebruik en de unieke karakteristieken van polydruggebruikers enerzijds en gezien het onduidelijk verband tussen polydruggebruik en psychopathologie anderzijds, zal deze studie focussen op de prevalentie van polydruggebruik en op de kenmerken van polydruggebruikers, dit in vergelijking met personen die slechts één middel gebruiken.

Doelstelling

  • Vooreerst willen we de prevalentie van polydruggebruik en de kenmerken van polydruggebruikers in kaart brengen, dit binnen de ambulante en residentiële verslavingszorg in België;
  • Vervolgens willen we nagaan in welke mate personen in behandeling voor middelengerelateerde problemen ook kampen met bijkomende psychiatrische stoornissen en willen we de prevalentie en het type van DSM ‘As I’- en ‘As II’-stoornissen in deze populatie bepalen.

Onderzoekspopulatie

Polydruggebruikers

Voornaamste resultaten

De POLYMEH-studie is opgezet om de prevalentie van polydruggebruik en de kenmerken van polydruggebruikers in België na te gaan, op basis van beschikbare gegevens in de behandelingssettings. De belangrijkste onderzoeksvraag was of polydruggebruikers meer (ernstige) psychische en andere drugsgerelateerde problemen hebben in vergelijking met de gebruikers die slechts één middel gebruiken. De verschillende gegevensbronnen wijzen op een hoge prevalentie van polydruggebruik en -misbruik en een hoge comorbiditeit van psychische problemen in deze populatie. Deze significante associatie tussen polydruggebruik en psychische problemen vraagt een aangepaste aanpak op conceptueel, methodologisch, organisatorisch en beleidsmatig niveau.

Output

Wouter Vanderplasschen, W., De Maeyer, J., Colpaert, K., Cogels, S., Rea, A., Dom, G., Sabbe, B., & Broekaert, E. (2011). Poly substance use and mental health among individuals presenting for substance abuse treatment. Brussel: Federaal wetenschapsbeleid.

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek
Prof. dr. Wouter Vanderplasschen

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/10/2010
Einddatum 31/08/2011

Methode

Literatuurstudie
Interview
Secundaire dataanalyse

Type

Nodenbevraging

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Polygebruik

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen