Patiënten met bariatrische chirurgie lopen risico op alcoholische leverziekte met noodzaak tot levertransplantatie

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Patiënten die bariatrische chirurgie (vermageringsoperaties) zoals een gastric bypass ondergaan hebben, lopen een hoger risico op het ontwikkelen van alcoholmisbruik en -afhankelijkheid. Of deze patiënten dan ook ernstig alcoholisch leverlijden ontwikkelen, met nood aan transplantatie, was nog niet eerder onderzocht. In deze retrospectieve studie van patiënten getransplanteerd in het UZ Gent toonden we aan dat 6% van de patiënten getransplanteerd voor alcoholisch leverlijden een voorgeschiedenis van bariatrie had. Belangrijk is dat deze patiënten, vergeleken met de groep zonder bariatrie, gemiddeld 15 jaar jonger was bij transplantatie, vooral uit vrouwen bestond. Het ziekteverloop was acuter, met een ernstigere leverfunctiebeperking.

Alcoholisch leverlijden met de ontwikkeling van snelle decompensatie kan dus optreden na bariatrische chirurgie. Voor deze ingreep is een grondige screening met evaluatie van het risico op alcoholmisbruik aangewezen.

Onderzoekspopulatie

Patiënten getransplanteerd voor alcoholisch leverlijden in het UZ Gent tussen januari 2008 en december 2018. Analyse o.b.v. de voorgeschiedenis van vermageringschirurgie.

Voornaamste resultaten

11/188 patiënten hadden een voorgeschiedenis van bariatrische heelkunde
Hiervan was 72,7% vrouw, vergeleken met 22% in de niet-bariatrie groep
De gemiddelde leeftijd bij transplantatie was 45 jaar, vergeleken met 60 jaar in de controlegroep
De MELD score, die de ernst van het leverlijden en de kans op overlijden weergeeft, was hoger in de groep met een voorgeschiedenis van bariatrie (26 vs. 17)
Na transplantatie was de overleving gelijk tussen beide groepen

Output

Lefere S, Stroobant L, Verhelst X, Vanlander A, Berrevoet F, Troisi RI, Van Nieuwenhove Y, Rogiers X, Van Vlierberghe H, Geerts A. (2020). Bariatric Surgery Patients Are at Risk for Alcoholic Liver Disease with Need for Liver Transplantation. Obes Surgery, 30(11):4659-4664. doi: 10.1007/s11695-020-04806-8. 

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie
Sander Lefere

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2018
Einddatum 01/06/2020

Product

Alcohol

Datum laatste wijziging: 19/08/2021
Dit item aanpassen