Op zoek naar kritische succesfactoren voor de activering van vrouwen met een verslaving.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

De gidsenmethodiek van de vzw Sociale Werkplaats De Sleutel wil meer vrouwen toeleiden naar de sociale werkplaats door een attitudeverandering bij de doelgroep, door verbetering van de omstandigheden waaronder en waardoor vrouwen kunnen werken en door een attitudeverandering bij intermediairen als OCMW, potentiële werkgevers en andere sociale werkplaatsen.

Meer specifiek wil men:

  • een drempelverlagende methodiek ontwikkelen om vrouwen uit kansengroepen toe te leiden naar de sociale economie, ondanks het gebrek aan traditionele vrouwenberoepen binnen deze sector,
  • een aangepaste methodiek ontwikkelen om de instroom in de reguliere arbeidsmarkt van vrouwen te verbeteren door het afstemmen van vraag en aanbod,
  • een attitudeverandering bereiken bij de sociaal-economische bedrijven, de beoogde doelgroep en bij de derden.

Doelstelling

Het gidsenproject wenst een gepast antwoord te bieden voor de hierboven geschetste probleemstelling en wil meer vrouwen toeleiden naar de sociale werkplaats door een attitudeverandering bij de doelgroep, door een verbetering van de omstandigheden waaronder en waardoor vrouwen kunnen werken en door een attitudeverandering bij intermediairen zoals het OCMW, potentiële werkgevers en andere sociale werkplaatsen.

Onderzoekspopulatie

Drugverslaafde vrouwen

Voornaamste resultaten

Bij wijze van conclusie wensen we de denkoefening te maken over de (potentiële) meerwaarde van het gidsenproject voor vrouwen met een (ex-)verslavingsprobleem. We presenteren deze gedachtegang doorheen het formuleren van een aantal conclusies/‘ en aanbevelingen’ die enerzijds voortvloeien uit de onderzoeksresultaten en anderzijds geïnspireerd zijn door vanuit wetenschappelijke literatuur. Deze aanbevelingen werden heel vaak gedestilleerd uit de ‘good practice’ van het gidsenproject waarvan de verhalen van de verschillende betrokkenen getuigen. In concreto denken we aan de inzet van ervaringsdeskundigen, het sterke geloof van de gidsen in groeimogelijkheden van ‘hun vrouwen’,… Tegelijk werd het project ook bekeken door de lens van het recovery-paradigma en het mensenrechtenperspectief.

Output

Vandekinderen, C., Vanderplasschen, W. & Roets, G. (2008). Op zoek naar kritische succesfactoren voor de activering van vrouwen met een verslaving: Evaluatierapport van het Gidsenproject 'Meer vrouwen in de sociale economie'. Gent: Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek.

Vandekinderen, C., Roets, G., Vandenbroeck, M., Vanderplasschen, W. & Van Hove, G. (2012). "One size fits al? The social construction of dis-employ-abled women". Disability & Society, 27.

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek
dr. Wouter Vanderplasschen

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/03/2008
Einddatum 01/06/2008

Methode

Documentenstudie
Interview
Participerende observatie

Type

Haalbaarheidsonderzoek

Gefinancierd door

Europese fondsen
Andere organisaties

Product

Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie

Discipline

Registratie en evaluatie van hulpverlening

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen