Ontwikkeling van een Drug- en Alcohol Monitor voor de stad Antwerpen.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Tot nu toe bestaan er geen betrouwbare en relevante cijfers op lokaal niveau ten behoeve van een lokaal drugsbeleid. Enkel op gemeenschaps en federaal niveau zijn beperkte gegevens beschikbaar. Beleid op lokaal niveau wordt geconfronteerd met een quasi totale afwezigheid van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens betreffende het drugthema. Dit onderzoek bestaat uit twee delen:

1. Het opzetten en uitwerken van een concreet draaiboek voor de implementatie van een haalbaar community-based drug monitoring system voor de stad Antwerpen.

2. Het éénmalig uittesten van dit monitoring systeem gedurende een periode van drie maanden.

Na het pilootonderzoek is het de bedoeling om via het monitoringsysteem op systematische, continue wijze lange-termijn data en informatie te verzamelen in verband met roesmiddelen en afhankelijkheidsproblemen.

Doelstelling

Een Drug en Alcohol Monitor voor de stad Antwerpen kan gegevens aanleveren om op het lokale niveau de prevalentie van gebruik en problematisch gebruik van roesmiddelen te schatten, om actuele ontwikkelingen en trends te signaleren, om relaties tussen gebruikspatronen en gebruik van hulpverlening te beschrijven, en om risicogroepen en -factoren te identificeren.

Onderzoekspopulatie

Community field workers, sleutelfiguren.

Voornaamste resultaten

De Antwerpse Drug- en Alcohol Monitor levert een verfijnd beeld van de lokale drugsproblematiek op en biedt op die manier de mogelijkheid tot een gefundeerde onderbouwing van het lokaal drugsbeleid. De Antwerpse Drug- en Alcohol Monitor laat in dit opzicht toe een evidence-based lokaal beleid te ontwikkelen inzake preventie, 'harm reduction' en hulpverlening. Niettemin willen we benadrukken dat enkel de continuïteit van de monitor het mogelijk maakt lokale trends en ontwikkelingen nauwgezet op te volgen en te signaleren.

Output

TIEBERGHIEN, J. (2010). ‘Een kwalitatief monitoring systeem als instrument voor een lokaal drugsbeleid: ‘hidden populations’ in beeld’. In PAUWELS, L. e.a. (reds.) Update in de criminologie. Actualia Strafrecht en Criminologie 2010 (Reeks Gandaius, V), Antwerpen: Maklu.

TIEBERGHIEN, J., (2010). Een kwalitatief monitoring systeem als instrument voor een lokaal drugsbeleid: ‘hidden populations’ in beeld. Paper presented at the Update in de Criminologie 5: Actualia in het strafrecht en de criminologie , Gent, 1 april 2010.

TIEBERGHIEN, J. & DECORTE, T., (2009). Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor, een lokale drugscene in beeld. Tijdschrift voor Verslaving, 5(1), 3-19

TIEBERGHIEN, J. & DECORTE, T. (2009) Antwerp Drugs and Alcohol Monitor (ADAM): a Belgian local drug scene in the picture. Drug and Alcohol Review, 28(6), 616-622

DECORTE, T. & TIEBERGHIEN, J. (2009), Antwerpse Drug- en Alcohol Monitor (ADAM). Paper presented at the 7de Onderzoeksplatform middelenmisbruik van de VAD

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht, Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD)
Prof. dr. T. Decorte
09 264 69 62 - tom.decorte@ugent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/02/2007
Einddatum 31/08/2007

Methode

Literatuurstudie
Andere
Interview

Type

Longitudinaal onderzoek
Evaluatieonderzoek

Gefinancierd door

Lokale overheid

Product

Illegale drugs

Discipline

Ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen