Onderzoek naar de tevredenheid van de cliënten over de behandeling in Katarsis en naar de effecten van het volgen van een programma in Katarsis.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

In dit onderzoek wordt de tevredenheid van de cliënten over de behandeling in Katarsis nagegaan evenals de effecten van het volgen van een programma in Katarsis. Volgende onderzoeksvragen komen aan bod:

 • In welke mate zijn cliënten tevreden over de fase van aanmelding tot afkickschijf van het detoxprogramma?
 • Welke aspecten (en in welke mate) van het programma ervaart de cliënt als ondersteunend in zijn afkick?
 • Bepalen van punten die bepalen of iemand zijn afkickfase doorkomt.
 • In welke mate is de cliënt tevreden over het programma en zijn onderdelen?
 • In hoeverre heeft tevredenheid te maken met drop-out?
 • Wat zijn de gevolgen van het volgen van een programma? Dit wordt gemeten op verschillende variabelen: woonsituatie, lichamelijke gezondheid, arbeid, opleiding en inkomen, substantie gebruik en patroon, juridische situatie, familiale en sociale situatie, psychologisch en emotioneel functioneren,...
 • Is er een time-in-program effect?
 • Welke variabelen bepalen de resultaten? Reden van opname, product, hoe veel, hoe lang, wens om te stoppen, onthoudingsverschijnselen, afkickmedicatie, origine, doorverwezen via, cultuur, leeftijd, gender, steungroep.
 • Is er een voorspellende waarde aan korte termijn herstel? Is herstel stabiel?
 • Het aantal bewoners dat de detoxfase, het detoxprogramma en Therapeutische Gemeenschap (TG) afmaakt.
 • Wat is het verschil tussen de groep die het advies in detox heeft opgevolgd en de groep die het advies niet heeft opgevolgd?

Doelstelling

De voornaamste doelen van deze evaluatie zijn om een verbeterde cliëntzorg te kunnen bieden en om het percentage drop-outs te verminderen.

Onderzoekspopulatie

Alle cliënten die opgenomen zijn in detox en in TG. Voor de inclusie wordt uitgegaan van een verblijf van minimum twee weken. In het detoxcentrum worden ook cliënten geïncludeerd die voor de twee weken hun afkickschijf behalen

Output

intern rapport

Contact

Algemene info

Methode

Interview

Type

Evaluatieonderzoek

Gefinancierd door

Eigen middelen (los van subsidies)

Product

Illegale drugs

Discipline

Registratie en evaluatie van hulpverlening

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Dit item aanpassen