Onderzoek naar de effecten van Topspel in Vlaanderen

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

In tegenstelling tot didactische problemen voelen leerkrachten zich niet steeds competent in het ondervangen van niet-didactische problemen, zoals externaliserend gedrag (Martin et al., 1999). Hoewel in Vlaanderen veel initiatieven genomen worden om leerkrachten te ondersteunen, blijft het aanbod veelal beperkt tot (theoretische) nascholingen (Struyf et al., 2013). Bovendien krijgt de concrete vertaling naar de klaspraktijk en de verspreiding van wat er geleerd werd binnen het schoolteam weinig aandacht.

TOPspel (De Sleutel, Leflot & Colpin, 2013) is een universele klasgerichte preventieprogramma dat tot doel heeft leerkrachten de tools te geven effectief om te gaan met het gedrag van leerlingen in de lagere school. In tegenstelling tot andere bestaande manieren op leerkrachten te ondersteunen is TOPspel een kant-en-klaar gedragsmanagementpakket. Het hele leerkrachtencorps wordt samen opgeleid tijdens 3 trainingen, waardoor TOPspel gedragen wordt door de school. Bovendien wordt elke leerkracht individueel ondersteund in de klas tijdens 2 individuele coachingsessies. Zo werkt TOPspel aan de professionaliteit van de leerkracht, wat op lange termijn preventief werkt. In 2014-2015 werd door Thomas More een quasi-experimenteel opgezet in het eerste tot het zesde leerjaar in 10 basisscholen (i.s.m. de Sleutel en de KULeuven). Hieruit bleek TOPspel na slechts 1 interventiejaar het gedragsmanagement van de leerkracht te verbeteren en een effect te hebben op kinderen met een verhoogd risico op externaliserend gedrag. Meer concreet bleek TOPspel o.a. de relaties van deze kinderen te verbeteren, hetgeen samen met de verbeterde gedragsmanagement van de leerkracht externaliserend gedrag op termijn verminderd en voorkomt.

Contact

Thomas More
Geertje Leflot

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/09/2014
Einddatum 30/06/2015

Regio

Vlaams

Datum laatste wijziging: 27/09/2017
Dit item aanpassen