nEWS on EWS

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

  • Welke literatuur bestaat er rond de implementatie van Early Warning Systems, risicobewustzijn, kwaliteitseisen voor risico-informatie en de effectiviteit van gezondheidsgerelateerde boodschappen?
  • Hoe kenmerkt een waarschuwingsbericht zich op vormelijk en inhoudelijk vlak?
  • Hoe percipiëren de ontvangers de waarschuwingsberichten?
  • Bereiken de waarschuwingsberichten in voldoende mate de juiste doelgroepen?

Doelstelling

  • Impact van waarschuwingsberichten onderzoeken.
  • Waarschuwingsberichten inhoudelijk analyseren.
  • Kwaliteit en perceptie van de waarschuwingsberichten en communicatieprocessen onderzoeken.
  • Meten van het feitelijk bereik van de waarschuwingsberichten.

Onderzoekspopulatie

Voor de focusgroepen: in elk landsdeel 8 groepen.

Voor de telefonische enquête contacteren we 1.700 meerderjarige respondenten.

Voornaamste resultaten

Informatie overload en sensatie moet vermeden worden omdat dit de geloofwaardigheid van de beleidsmakers onderuit haalt.

In de groepen met jongeren en druggebruikers wordt voorgesteld om nieuwe media te gebruiken. Daarnaast kwam vaak de suggestie ommeer face to face informatie door te geven. In alle groepen werd benadrukt dat ervaringsdeskundigen nauwer betrokken moeten worden bij de informatieverspreiding, in de eerste plaats omdat zij geloofwaardig overkomen.

Er zijn aanwijzingen, zowel via de focusgroepen als de telefonische enquête dat het niet volstaat om de waarschuwingsberichten enkel via de massamedia (in de eerste plaats de kranten) te verspreiden. Er is vraag naar meer doelgroepgerichte communicatie.

Output

Gelders, D., Patesson, R., Vandoninck, S., Steinberg, P., Van Malderen, S., Nicaise, P.,… Vander Laenen, F. (2008). nEWS on EWS. Waarschuwen voor gevaarlijke drugs: analyse van het early warning system in België. Academia Press: Gent.

Gelders, D., Patesson, R., Vandoninck, S., Steinberg, P., Van Malderen, S., Nicaise, P.,... Vander Laenen, F. (2009). The influence of warning messages on the public's perception of substance use: A theoretical framework, Government Information Quarterly, 26 (2), 349-357 .

Gelders, D., Patesson, R., Vandoninck, S., Steinberg, P., Van Malderen, S., Nicaise, P., De Ruyver, B., Pelc, I., Dutta, M., Keith, R. & Vander Laenen, F. (2010). Gevraagd: betere informatie van overheid over dreigende ontwikkelingen in het aanbod van drugs. Tijdschrift Verslaving, 6, 4, 18-35.

Online artikels & rapporten

Contact

K.U.Leuven, School voor Massacommunicatieresearch
Prof. dr. Freya Vander Laenen

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/10/2006
Einddatum 30/04/2008

Methode

Documentenstudie
Enquête - telefonisch
Focusgroep

Type

Nodenbevraging
Evaluatieonderzoek

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Illegale drugs

Discipline

Registratie en evaluatie van preventie

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen