Needs assessment van druggebruikers in Gent: focus op niet-bereikte groepen

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Deze studie focust zich op personen met een problematisch, langdurig gebruik van illegale middelen in Gent die zich in een kwetsbare situatie bevinden en die moeilijk of niet door de drughulpverlening bereikt worden. Dit laatste maakt dat deze groep (en hun noden) vaak onderbelicht blijft in onderzoek. We trachtten dan ook een beeld te vormen van de kenmerken van deze specifieke groep op het vlak van druggebruik, hulpverlening en ruimere zorgnoden. Hiervoor werd een bevraging op het terrein georganiseerd, in een samenwerking tussen onderzoekers en hulpverleners. De belangrijkste noden van deze groep werden in kaart gebracht om middellange termijndoelstellingen voor het MSOC, outreachend werk en het stedelijk drugsbeleid verder te onderbouwen. Het onderzoek werd uitgevoerd op vraag van de Stad Gent tussen februari 2019 en juni 2019.

Output

Sys, O., Favril, L., & Vander Laenen, F. (2020). Needs assessment van druggebruikers in Gent: focus op niet-bereikte groepen. Gent: Universiteit Gent, IRCP.

Vander Laenen, F. (2021). Poster ‘ Noden en ervaringen van niet-bereikte druggebruikers in Gent’, 10e Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres, online, 2-5 februari, 4 februari 2021.

Contact

Universiteit Gent, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Prof. dr. Freya Vander Laenen

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/02/2019
Einddatum 01/07/2019

Gefinancierd door

Lokale overheid

Product

Illegale drugs

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 12/07/2021
Dit item aanpassen