Naturalistisch onderzoek naar de behandeling van patiënten met een verslavingsstoornis met comorbide ADHD (INCAS study)

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van verslaving op volwassen leeftijd. De prevalentie van ADHD bij volwassenen met een verslaving is 13.9 %. Ondanks dit grote aantal patiënten en de huidige gerandomiseerde klinische studies naar farmacologische behandelingen (waaronder methylfenidaat en atomoxetine) bij patiënten met ADHD en comorbiede verslaving, is er tot op heden nog weinig bekend over het naturalistische verloop van de aandoening en over de predicatoren van behandeluitkomst in een routine klinische setting.

Het doelvan deze studie is om een beter beeld te krijgen van de beschikbarebehandelingen en behandeluitkomsten wat betreft ADHD symptomen en verslavingssymptomen bij volwassenen die in behandeling komen voor een gecombineerde ADHD- en verslavingsproblematiek.

Onderzoekspopulatie

Volwassen patiënten met ADHD en verslaving

Output

Icick R, Moggi F, Slobodin O, Dom G, Mathys F, van den Brink W, Levin FR, Blankers M, Kaye S, Demetrovics Z, van de Glind G, Velez-Pastrana MC, Schellekens ASA; ICASA-group (2020). Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Global Severity Profiles in Treatment-Seeking Patients with Substance Use Disorders, Eur Addict Res, 26(4-5):201-210. 

Contact

International Collaboration on ADHD and Substance Abuse (ICASA) & UZ Brussel afdeling Psychiatrie
Dr. Cleo L. Crunelle

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/03/2017
Einddatum 01/03/2021

Methode

Registratie

Type

Longitudinaal onderzoek
Registratieonderzoek / monitoring

Gefinancierd door

Eigen middelen (los van subsidies)

Product

Tabak
Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie
Polygebruik

Discipline

Medische en farmacologisch onderzoek
Registratie en evaluatie van hulpverlening
Epidemiologisch onderzoek

Regio

Internationaal

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 30/06/2021
Dit item aanpassen