Naar effectieve, cultureel aangepaste behandelingsprogramma's voor alcoholverslaafden in Oeganda

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Achtergrond en beschrijving van het probleem

  • Het alcoholmisbruik in Sub-Saharisch Afrika (SSA) vormt een sociaal- economische uitdaging en vraagt om culturele, sensitieve en effectieve behandelingsvormen.
  • De ervaringen van de Europese landen met het behandelen van alcoholverslaafden, kunnen nuttig zijn voor de ‘opkomende’ behandelingsprogramma’s in Afrika.

De studie bestaat uit verschillende werkpakketten.

  • Een literatuurstudie over de behandeling van alcoholverslaafden in SSA.
  • Een vergelijkende studie over de aspecten van effectieve behandelingen voor alcoholmisbruik (interviews met respondenten uit België en Oeganda).
  • Longitudinale studie bij cliënten die een behandeling voor alcoholmisbruik kregen in Oeganda.
  • De ontwikkeling van herstelgerichte, cultureel aangepaste diensten voor de behandeling van alcoholverslaving.

Doelstelling

Deze studie zal resulteren in specifieke aanbevelingen en concrete tools voor personen die werken met alcoholverslaafden en voor het ontwikkelen van cultureel aangepaste behandelingsprogramma’s. Verder zal deze studie inzichten opleveren voor het ontwikkelen van een alcohol- en preventiebeleid in Oeganda. Ten slotte zal deze studie bijdragen tot de literatuur over het probleem van alcoholmisbruik, het behandelings- en herstelproces in Oeganda en andere Oost en Centraal Afrikaanse landen.

Onderzoekspopulatie

- interviews: 40 hulpverleners en 20 cliënten uit residentiële centra in België en Oeganda

- 140 respondenten die een residentiële behandeling hebben gekregen

Voornaamste resultaten

Een artikel over de oorsprong en evolutie van alcoholproblemen in Sub- Saharisch Afrika (gepubliceerd in een tijdschrift).

Output

Artikels:

1.‘Alcohol misuse, policy and treatment responses in Sub-Saharan Africa: The case of Uganda’ in the ‘Drugs: Education, Prevention & Policy Journal was done on 18th February 2015

2.‘Features and challenges of alcohol abuse treatment in Uganda’ also arising from this review is due for publication by the Centre for Research and Information on Substance Abuse (CRISA)/United Nations Office on Drugs and Crime (UNODOC) 2014 African book.

Conference

1.‘Towards Effective Regulation Of Alcohol In Sub-Saharan Africa–Lessons From The Traditional African Society’ was submitted for presentation at the Global Alcohol Policy Conference (Edinburg) in October 2015

• Een presentatie over de eerste bevindingen van deze paper. Deze presentatie was onderdeel van de proceedings van de “International Society for the Study of Drug Policy in Gent – 20-22 Mei 2015 in het Pand

Online artikels & rapporten

Contact

Univeristeit Gent, vakgroep orthopedagogiek
David Kalema, prof. dr. Wouter Vanderplasschen

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/11/2013

Doorlopend project

Methode

Literatuurstudie
Interview

Type

Longitudinaal onderzoek
Evaluatieonderzoek

Gefinancierd door

Eigen middelen + andere organisaties

Product

Alcohol

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Internationaal

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen