Moeilijk bereikbare druggebruikende adolescenten: evaluatie van het Plug-Inn project

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Plug-Inn is een project dat zich richt op het creëren van een kleinschalig, anoniem, onvoorwaardelijk informatie- en hulpverleningsaanbod voor 16 tot 25-jarige risicojongeren binnen de Antwerpse regio, en dit in een zo vroeg mogelijk stadium van hun gebruik. In dit onderzoek wordt de werking van Plug-Inn geëvalueerd, enerzijds op aanbodniveau, anderzijds op organisatorisch niveau.

Doelstelling

Het project omvat twee luiken die elk een afzonderlijke doelstelling beogen:

(1) een evaluatie van de uitbouw van de werking en

(2) een evaluatie van de verankering binnen de regio).

We kiezen hierbij voor een multi-method onderzoek.

Onderzoekspopulatie

(1) Alle jongeren tussen 16 en 25 jaar met een middelenproblematiek die zich aanmelden bij Plug-Inn.

(2) doorverwijzers en hulpverleners uit de jeugdhulp en drughulpverlening in de Antwerpse regio.

Voornaamste resultaten

nog niet beschikbaar

Output

Nog geen output beschikbaar

Contact

Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie, IDNS
Prof. dr. Veerle Soyez
02/629 25 37 - veerle.soyez@vub.ac.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2014


Methode

Enquête - schriftelijk
Interview
Participerende observatie
Registratie

Type

Nodenbevraging
Evaluatieonderzoek

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)

Product

Alcohol
Illegale drugs
Polygebruik

Discipline

Registratie en evaluatie van hulpverlening

Regio

Vlaams

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen