Lokale monitor horeca en detailhandel

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

De lokale monitors ‘alcohol & jongeren’ zijn instrumenten die lokale preventiewerkers kunnen gebruiken om systematisch na te gaan in welke mate de wetgeving op de verkoop van alcohol aan minderjarigen in hun stad of gemeente wordt nageleefd door de horecasector en de detailhandel (meer info over de wetgeving: zie bijlage 1). Zij werken hiervoor samen met jongeren van 15 jaar en 16 jaar, die in cafés en winkels verifiëren in welke mate het voor hen mogelijk is om respectievelijk zwak alcoholische drank en sterkedrank aan te kopen. Zij worden hierbij steeds begeleid door een preventiewerker.

Het is een preventief 'onderzoek' waarbij 'overtreders' in geen geval worden gesanctioneerd. Zij krijgen wel tips over hoe ze de wetgeving in de toekomst beter kunnen naleven.

Doelstelling

Aan de hand van dit instrument kan men het lokaal alcoholbeleid, en meer specifiek het onderdeel ‘regels en handhaving’, monitoren, evalueren en aanpassen.

De monitor kan gebruikt worden om na te gaan of er nood is aan meer informatie over de wetgeving rond de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Hij kan ook gebruikt worden om de effectiviteit te evalueren van preventieve acties die reeds opgezet werden. De monitor kan in geen geval aangewend worden om uitbaters te sanctioneren.

Onderzoekspopulatie

Lokale detailhandel en horeca

Voornaamste resultaten

Om te voorkomen dat de geloofwaardigheid of de reputatie van cafés of winkels beschadigd wordt, worden resultaten altijd anoniem gerapporteerd, d.w.z. zonder vermelding van de naam van café of winkels en persoonsgegevens. VAD voorziet een standaardrapport op maat van de gemeente of stad.

Output

Enkel beschikbaar op vraag en na het volgen van een infosessie waarin het protocol wordt toegelicht.

Contact

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD)
David Möbius
02 422 03 72 - david.mobius@vad.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/05/2014

Doorlopend project

Methode

Participerende observatie
Registratie

Type

Andere
Evaluatieonderzoek

Gefinancierd door

Andere
Lokale overheid

Product

Alcohol

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Registratie en evaluatie van preventie

Regio

Vlaams

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen