Lage dopamine transporter bezetting door methylfenidaat als mogelijke reden voor de verminderde doeltreffendheid van de behandeling bij ADHD patiënten met cocaïneverslaving

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Methylfenidaat is minder effectief bij ADHD patiënten met een comorbiede cocaïneverslaving. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat patiënten met ADHD en verslaving minder dopamine receptoren hebben waarop methylfenidaat adequaat op kan binden. Gemeenschappelijke en onderscheidende neurobiologische targets tussen patiënten met verslaving en ADHD worden besproken. Deze verschillen kunnen aan de basis liggen voor de verminderde effectiviteit van geneesmiddelen bij ADHD, en wijzen erop dat andere (niet-dopaminerge) geneesmiddelen zoals atomoxetine potentieel hebben voor de behandeling van ADHD patienten met comorbiede verslavingsproblematiek.

Onderzoekspopulatie

ADHD en comorbiede verslaving

Output

Crunelle CL, van den Brink W, Veltman DJ, van Emmerik-van Oortmerssen K, Dom G, Schoevers RA, Booij J. Low dopamine transporter occupancy by methylphenidate as a possible reason for reduced treatment effectiveness in ADHD patients with cocaine dependence. Eur. Neuropsychopharmacol. 2013 Dec;23(12):1714-23.

Contact

Vrije Universiteit Brussel (VUB), UZ Brussel, Afdeling Psychiatrie & Universiteit Antwerpen, Toxicologisch Centrum
Dr. Cleo Crunelle

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2010
Einddatum 01/01/2032
Doorlopend project

Product

Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie

Regio

Internationaal

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 14/08/2017
Dit item aanpassen