Kwaliteit van leven (KvL) van opiaatafhankelijke personen na het starten van een methadononderhoudsbehandeling.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het afgelopen decennium deed zich binnen de verslavingszorg een paradigmaverschuiving voor, die een medicalisering van de sector met zich meebracht. Meer en meer aandacht ging uit naar harm reduction of schadebeperkende interventies, die de schadelijke gevolgen van druggebruik vr de maatschappij en het individu tot een minimum proberen beperken. Één van de belangrijkste pijlers van deze benadering is het verstrekken van substitutiebehandeling aan mensen met een opiaatafhankelijkheid. De effectiviteit van methadonsubstitutiebehandeling is reeds meermaals aangetoond in verschillende internationale studies en methadon wordt dan ook beschouwd als een belangrijke, evidence-based succesfactor binnen de behandeling van opiaatafhankelijkheid. De meerderheid van deze studies is gefocust op sociaal wenselijke uitkomstmaten, met beperkte aandacht voor aspecten die voor het het individu zelf belangrijk zijn, zoals kwaliteit van leven. Met deze studie willen we aan dit hiaat tegemoet komen.

Doelstelling

De huidige KvL van opiaatafhankelijke personen, na het starten van een methadononderhoudsbehandeling, staat voorop. Bijzondere aandacht gaat uit naar het perspectief van mensen met een opiaatafhankelijkheid zelf. Hun persoonlijke invulling van het concept 'KvL' vormt het uitgangspunt voor de studie. De focus ligt op aspecten die de huidige KvL beïnvloeden en de impact van het volgen van een methadonbehandeling hierop. We gaan na in hoeverre KvL een bruikbaar concept is binnen de verslavingszorg.

Onderzoekspopulatie

Opiaatafhankelijke personen, die minstens 5 jaar geleden gestart zijn met een ambulante methadononderhoudsbehandeling in de Gentse regio.

Voornaamste resultaten

1) Sociale inclusie’, ‘zelfbepaling’ en ‘persoonlijke relaties’ worden het vaakst vermeld als belangrijke domeinen van KvL

2) opiaatafhankelijke personen, minstens vijf jaar na het starten van een methadonbehandeling, rapporteren nog steeds lage scores op verschillende domeinen van KvL (vb. familie en financieel)

3) KvL wordt vooral bepaald door het psychisch welzijn van een persoon en een aantal psychosociale variabelen (vb. sociale steun)

4) Belangrijke componenten van een goede KvL: ‘het hebben van sociale relaties’, ‘psychologisch welzijn’, ‘het hebben van een bezigheid’, ‘onafhankelijk zijn’ en ‘een betekenisvol leven’

5) Methadon heeft een ambivalente invloed op belangrijke componenten van iemands KvL (vb. kunnen functioneren, stigmatisering)

Output

De Maeyer, J., van Nieuwenhuizen, C., Bongers, I.L., Broekaert, E., & Vanderplasschen, W. (2013). Profiles of quality of life in opiate-dependent individuals after starting methadone treatment: A latent class analysis. The International Journal on Drug Policy, 24(4), 342-350.

De Maeyer, J., et al. (2011). A good quality of life under the influence of methadone: A consumer perspective. International Journal of Nursing studies, 48, 1244-1257.

De Maeyer, J., et al.(2011). Domain-specific determinants of opiate-dependent individuals’ quality of life and the indirect effect of current heroin use. European Addiction Research, 17(4), 198-210.

De Maeyer, J., et al.(2011). Current quality of life and its determinants among opiate-dependent individuals five years after starting methadone treatment. Quality of Life Research, 20(1), 139-150.

De Maeyer, J., Vanderplasschen, W., & Broekaert, E. (2010). Quality of life among opiate-dependent individuals: A review of the literature. International Journal of Drug Policy, 21(5), 364-380.

De Maeyer, J., Vanderplasschen, W., & Broekaert, E. (2009). Exploratory Study on Drug Users’s Perspectives on Quality of Life: More than Health-Related Quality of Life? Social Indicators Research. 90 (1), 107-126.

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek
Jessica De Maeyer

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2007
Einddatum 01/12/2010

Methode

Systematische review
Interview
Focusgroep

Type

Surveyonderzoek

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)

Product

Illegale drugs

Discipline

Registratie en evaluatie van hulpverlening
Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen