Kennis en toepassing van evidence-based richtlijnen in de verslavingszorg.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

  • Er wordt een overzicht gemaakt van de effectiviteit van interventies in de verslavingszorg en van bestaande evidence-based richtlijnen met een kwaliteitsbeoordeling
  • Er wordt een navraag gedaan bij therapeutisch coördinatoren in de verslavingszorg aan de hand van een semi-gestructureerd interview rond hun kennis, toepassing en attitudes met betrekking tot EB practice en EB-richtlijnen

Doelstelling

De opzet van dit onderzoeksproject is om na te gaan welke interventies in de verslavingszorg evidence-based (EB) zijn, welke EB-richtlijnen en protocollen er bestaan voor de verslavingszorg, in welke mate deze bekend zijn en toegepast worden op de werkvloer en hoe men tegenover dergelijke richtlijnen staat.

Onderzoekspopulatie

Therapeutisch coördinatoren in de verslavingszorg in België

Voornaamste resultaten

De meeste respondenten proberen op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de verslavingszorg.De meeste respondenten staan positief tegenover EB practice en EB-richtlijnen. Ze vermelden een aantal mogelijke barrières en strategieën bij implementatie. Als voornaamste barrière geldt het gebrek aan tijd, als voornaamste strategie de training van praktijkmedewerkers.

Output

Autrique, M., Vanderplasschen, W., Broekaert, E., & Sabbe, B. (2009). Practitioners’ attitudes concerning evidence-based guidelines in substance abuse treatment. European Addiction Research, 15, 47-55.

Autrique, M., Vanderplasschen, W., Pham, T., Broekaert, E., & Sabbe, B. (2007). Evidence-based werken in de verslavingszorg : een stand van zaken. Een onderzoeksproject in opdracht van en gefinancierd door Federaal Wetenschapsbeleid. Gent: Academia Press.

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Antwerpen, CAPRI; Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek; Centre de Recherche en Défense Sociale
prof. dr. Wouter Vanderplasschen

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/10/2005
Einddatum 31/10/2006

Methode

Literatuurstudie
Interview

Type

Surveyonderzoek

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Alcohol
Illegale drugs
Polygebruik

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Registratie en evaluatie van hulpverlening

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 19/07/2018
Dit item aanpassen