Kansspelen op het internet

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het doctoraatsonderzoek vergelijkt de Belgische, Franse en Britse wetgeving inzake online loterijen en online poker. Daarbij wordt zowel gekeken naar de juridische regels als naar de achterliggende belangen (van speler, exploitant en Staat).

Doelstelling

Vergelijkende studie om inzicht te krijgen in de juridische omkadering van een 'nieuw' fenomeen en de belangenafweging die de verschillende wetgevers maken tussen de belangen van de centrale actoren. Vanuit een kritische beoordeling van bestaande wetgeving aanbevelingen doen voor de Belgische wetgever, zowel inzake online kansspelen als als online spelen van de Nationale Loterij.

Bijzondere aandacht voor de speler als consument (welke delen van het consumentenrecht gelden voor hem?).

Onderzoekspopulatie

niet van toepassing

Voornaamste resultaten

Vaststelling verschillen en gelijkenissen tussen aanpak wetgevers; identificatie aantal best practices.

Vaststelling verschillen tussen aanpak online poker en online spelen nationale loterijen.

Te weinig bewuste aandacht voor positie van speler als consument; juridische mogelijkheden zijn aanwezig, maar moeten worden toegepast en verfijnd.

Output

  • doctoraatsthesis 'De positie van de deelnemer aan kansspelen op het internet. Een rechtsvergelijkende analyse van regels en belangen' (verdedigd op 13 oktober 2010)
  • boek 'Kansspelen op het internet' (beperkt herwerkte versie doctoraatsonderzoek)
  • artikel 'De wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Een commentaar bij de wijziging van de Kansspelwet', Rechtskundig Weekblad 2009-10, 74, 1330-1341.
  • artikel (samen met E. Marique), 'Actualités et perspectives des jeux de hasard réels et en ligne', Revue de Droit Pénal et de Criminologie 2012 (7-8), 739-781.
  • boek 'In the shadow of Luxembourg : EU and national developments in the regulation of gambling' (Littler, A., Ed., Hoekx, N., Ed., Fijnaut, C., Ed., Verbeke, A., Ed.). Leiden: Martinus Nijhoff, 2011.

Contact

KULeuven, instituut voor contractenrecht
Hoekx Nele

Algemene info

Looptijd

Startdatum 02/10/2006
Einddatum 13/10/2010

Methode

Literatuurstudie
Documentenstudie

Type

Andere

Gefinancierd door

Andere

Product

Gokken

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Andere

Regio

Internationaal

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen