Inzichten voor het aanpakken en terugdringen van drugsgebruik bij gedetineerden en ex-gedetineerden door analyse van de prevalentie en interventieprogramma's (Address and Reduce Drug Use of Inmates and Ex-inmates through Data Analysis and Intervention Pro

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

De algemene doelstelling van het project is om de behoeften inzake drugs en drugsgerelateerde morbiditeit van (ex-)gedetineerden te evalueren aan de hand van een vragenlijst en semi-gestructureerde interviews. De focus ligt op het beschrijven van het profiel van de (ex-)gedetineerden die al dan niet drugs gebruiken binnen en buiten de gevangenis (met nadruk op de meest significante variabelen zoals leeftijd, geslacht, studieniveau, vroegere werkactiviteit, aspecten van kwetsbaarheid zoals infectie door het hepatitis C-virus, behoeften, gebruik, etc.) evenals mogelijke beschermende en risicofactoren die de sociale re-integratie beïnvloeden. Om aanbevelingen te kunnen ontwikkelen die de re-integratie versterken wenst het project bijkomend de bestaande behandelings- en schadebeperkingsprogramma's in de gevangenis in kaart te brengen door middel van een vragenlijst op niveau van de gevangenisorganisatie.

Contact

Sciensano- BMCDDA. HoGent-SUPRB (Substance Use and Psychosocial Risk Behaviours)

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2021
Einddatum 31/12/2022

Methode

Systematische review
Enquête - schriftelijk
Interview

Type

Surveyonderzoek
Nodenbevraging

Gefinancierd door

Europese fondsen

Product

Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek
Epidemiologisch onderzoek

Regio

Internationaal

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 31/01/2022
Dit item aanpassen