Impliciete gokattitudes bij probleemspelers

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Recent onderzoek heeft aangetoond dat impliciete attitudes (i.e., automatisch geactiveerde attitudes) een belangrijke rol spelen in drugverslaving. Hoewel een verslaafde bijvoorbeeld expliciet zal zeggen dat zijn verslaving zeer negatief is, zou hij/zij er op een impliciet niveau toch positief tegen over staan. Er is echter weinig bekend over de rol van impliciete attitudes in de context van gok-verslaving. We vroegen proefpersonen om twee verschillende Impliciete Associatie Taken uit te voeren (een om positieve impliciete attitudes te meten, een om negatieve impliciete attitudes te meten). Daarnaast vulden de proefpersonen een reeks vragenlijsten in betreffende hun expliciete attitudes en meer algemene vragen over hun verslaving.

Doelstelling

Het doel van deze studie was om te onderzoeken in welke mate impliciete en expliciete attitudes ten opzichte van gokken gerelateerd waren aan de ernst van de verslaving.

Onderzoekspopulatie

25 probleem-gokkers, 25 niet-gokkers

Voornaamste resultaten

Uit de resultaten bleek dat probleem-gokkers zowel positieve impliciete als expliciete attitudes hadden ten opzichte van gokken; ze hadden geen negatieve impliciete attitude.

Enkel positieve expliciete attitudes waren gerelateerd aan de ernst van de gokverslaving.

Output

Brevers, D., Cleeremans, A., Hermant, C., Tibboel, H., Kornreich, C., Verbanck, P., & Noel, X. (2013) Implicit gambling attitudes in problem gamblers: positive but not negative implicit associations. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 44

Contact

Universiteit Gent, vakgroep experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie
Helen Tibboel
09 264 91 43 - Helen.Tibboel@UGent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 02/02/2010
Einddatum 02/12/2013

Methode

Andere

Type

Andere

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)
Andere
Franse gemeenschap (bv. FNRS …)
Andere organisaties

Product

Gokken

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek
Ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen