Implementatieonderzoek naar de invoering van een zorgpad voor de herkenning en behandeling van ADHD bij (jong)volwassenen met verslavingsproblemen

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

In 2009 en 2010 werden richtlijnen opgesteld voor de diagnostiek en de behandeling van ADHD bij verslaafden. Deze richtlijnen werden uitgetest en goedgekeurd door CEBAM. Ondanks de beschikbaarheid van deze richtlijnen, kwam de implementatie moeilijk van de grond. Een gebrek aan deskundigheid en vertrouwdheid met de problematiek was een van de hinderpalen.

In antwoord hierop werd aansluitend een behandelprotocol ontwikkeld dat flexibel (modulair) is opgebouwd zodat het kan geïntegreerd worden in verschillende hulpverleningsettings (individueel en groep, ambulant en residentieel). Het huidig onderzoek evalueert de implementatie van dit behandelprotocol / zorgpad.

Doelstelling

De evaluatie omvat een implementatieonderzoek met als vraagstelling: wat is de exacte winst van de invoering van een richtlijn / zorgpad voor de herkenning en behandeling van ADHD bij (jong)volwassenen met verslavingsproblemen?

Onderzoekspopulatie

Cliënten met comorbide middelengerelateerde problematiek en ADHD en (getrainde) hulpverleners.

Voornaamste resultaten

nog niet beschikbaar

Output

Nog geen output beschikbaar

Contact

Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie (KLEP), IDNS
Prof. dr. Veerle Soyez
02/629 25 37 - veerle.soyez@vub.ac.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2014


Methode

Interview
Focusgroep

Type

Evaluatieonderzoek

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)

Product

Alcohol
Illegale drugs
Polygebruik

Discipline

Registratie en evaluatie van hulpverlening

Regio

Vlaams

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen