Implementatie en evaluatie van het Self Control Information Program.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het natuurlijk herstelproces versnellen aan de hand van het SCIP (Self-Control Information Programme):

1. Verslaafden de voordelen en nadelen van afkicken bijbrengen in plaats van focussen op enkel de nadelen.

2. Hen doen inzien dat afkicken beter geleidelijk aan wordt gedaan dan ‘cold turkey’.

3. Hen doen inzien dat gecontroleerd gebruik een stap in de goede richting is.

4. Hen helpen om de kwaliteit van hun huidige leven te beoordelen en te vergelijken met hun gewenst leven.

5. Hen een stappenplan aanreiken om dit gewenste leven te verwezenlijken.

Doelstelling

De eerste doelstelling van dit onderzoek bestaat in het definiëren van problematisch gebruik op een theoretische wijze. De definitie van het concept is evenwel niet louter een theoretische kwestie, zij vertoont ook praktische consequenties.

Onderzoekspopulatie

25 bezoekers van een laagdrempelige afkickcentrum (Free Clinic antwerpen)

Voornaamste resultaten

-

Output

DECORTE, T., VANDER ELST, D., SLOCK,S. & VAN GOETHEM, F. (2003), Implementation and evaluation of the Self-Control Information Program. Country report for Belgium MSOC-Free Clinic. Gent: ISD.

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht, Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD)
Prof. dr. T. Decorte
09 264 69 62 - tom.decorte@ugent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2002
Einddatum 31/03/2004

Methode

Focusgroep

Type

Andere

Gefinancierd door

Europese fondsen

Product

Illegale drugs

Discipline

Ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen