Hoe de drempel naar hulp bij problematisch alcoholgebruik verlagen? (Reduction of the treatment gap for problematic alcohol use in Belgium).

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

KCE Reports 258A

Kernboodschappen:

1. Problematisch alcoholgebruik komt vaak voor in België, maar slechts een minderheid van de mensen met dit probleem vindt de weg naar professionele hulp. Dit fenomeen wordt de behandelkloof of ‘treatment gap’ genoemd.

2. Bij deze ‘treament gap’ spelen verschillende factoren een rol. Ze bevinden zich op maatschappelijk niveau, op het niveau van zorgverlener en zorgorganisatie en van de persoon met problematisch alcoholgebruik zelf. De factoren zijn met elkaar verbonden en oefenen een wisselwerking op elkaar uit.

3. Daarom stelt het KCE maatregelen voor om op elk niveau de treatment gap te verkleinen. Deze maatregelen moeten zoveel mogelijk tegelijkertijd worden getroffen, zodat ze elkaar kunnen versterken. Enkel op die manier kan de treatment gap worden verkleind.

Doelstelling

Onderzoeksvragen onderdeel: kwalitatief onderzoek. Interviews en focusgroepen.

1. Welke knelpunten en faciliterende factoren ervaren patiënten wanneer ze hulp zoeken?

2. Welke knelpunten en faciliterende factoren ervaren gezondheidsprofessionals bij de detectie, diagnose en interventies van patiënten met problematisch alcoholgebruik?

3. Welke omgevingsfactoren verhinderen of faciliteren de behandeling van patiënten met alcoholmisbruik?

4. Welke interventies zijn in België haalbaar om deze treatment gap te verkleinen?

Onderzoekspopulatie

Zowel NL als FR-talig:

Patiënten (interviews)

Professionelen in de gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde gezondheidszorg (interviews, focusgroepen)

Output

De synthese is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. Het rapport is beschikbaar in het Engels. Het supplement is beschikbaar in het Engels.

Contact

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), Universiteit Luik (huisartsengeneeskunde) en KU Leuven (Centrum voor Omgeving en Gezondheid).
Vanmeerbeek Marc, huisartsengeneeskunde universiteit Luik

Algemene info

Looptijd

Startdatum 18/07/2016
Einddatum 18/07/2016

Methode

Literatuurstudie
Enquête - schriftelijk
Interview
Focusgroep

Type

Andere

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Alcohol

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Belgisch

Datum laatste wijziging: 18/07/2016
Dit item aanpassen