Het vertalen van evidence-based praktijkrichtlijnen voor de diagnose, preventie en behandeling van misbruik van genotsmiddelen bij kinderen en jongeren naar een lokale, Belgische context (ADAPTE-YOUTH)

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

De prevalentie van drug- en alcoholgebruik bij jongeren is in België goed gedocumenteerd. Er is echter weinig informatie beschikbaar over het problematisch drug- en alcoholgebruik alsook over risicopatronen die verbonden zijn aan problematisch gebruik van genotsmiddelen (bijvoorbeeld polydruggebruik). Diverse stakeholders (bv. Initiatieven die de schade van misbruik van genotsmiddelen proberen te reduceren, behandeling van verslaafden, preventiewerkers,...) rapporteren een verhoogd aantal mensen dat problemen ondervind die het gevolg zijn van problematisch gebruik van genotsmiddelen. Er zijn echter maar weinig instellingen of initiatieven die zich specifiek richten op de categorie kinderen en jongeren (-18-jarigen). Eén en ander heeft te maken met de versnippering van de verantwoordelijkheden. Zo is de bijzondere jeugdzorg een gedecentraliseerde bevoegdheid in België, terwijl de organisatie van de gezondheidszorg een federale materie betreft. Dit leidt niet zelden tot problemen om tot een coherent systeem van preventieve en curatieve zorg voor jonge druggebruikers te komen, waarbij de noden van het veld consequent mee in rekening worden gebracht. De noodzaak voor onderzoek dat zich richt op het identificeren van de best mogelijke, wetenschappelijk onderbouwde zorg, rekening houdend met de uitdagingen en moeilijkheden gelinkt aan de specifieke Belgische politieke context en de specifieke doelgroep, dringt zich dus op.

Doelstelling

Het algemeen doel van het project is de ontwikkeling van praktijkrichtlijnen voor de detectie, preventie en behandeling van middelenmisbruik bij kinderen en jongeren tussen 12 en 25, op basis van het ADAPTE proces. In een eerste fase wordt een epidemiologische studie uitgevoerd die focust op a) de prevalentie van problematisch alcohol- en druggebruik in de Belgische populatie van kinderen en jongeren en b) de prevalentie van problematisch gebruik van genotsmiddelen door hun ouders.

Output

Bekkering, G.E., Aertgeerts, B., Asueta-Lorente, J.F., Autrique, M., Goossens, M., Smets, K.,… Hannes, K. (2014). Practitioner Review: Evidence-based practice guidelines on alcohol and drug misuse among adolescents: a systematic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55 (1), 3-21.

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek in samenwerking met Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), Centrum voor Methodologie van het Pedagogisch Onderzoek KULeuven, CEBAM & UA
Prof. dr. Wouter Vanderplasschen

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/06/2011
Einddatum 28/02/2013

Methode

Literatuurstudie
Online enquête
Panelonderzoek
Focusgroep

Type

Andere

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Alcohol
Illegale drugs

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen